REPAYMENT LÀ GÌ

  -  
Trả một lần (tiếng Anh: Bullet Repayment) là một khoản thanh toán một lần được thực hiện cho toàn bộ số tiền dư nợ, thường được thực hiện khi đến thời gian đáo hạn.

Trả một lần

Khái niệm

Trả một lần trong tiếng Anh là bullet repayment, bullet payment hay balloon payment.

Bạn đang xem: Repayment là gì

Trả một lần là một khoản thanh toán một lần được thực hiện cho toàn bộ số tiền dư nợ thường là khi đáo hạn. Trả một lần cũng được dùng cho khoản thanh toán gốc trái phiếu.

Trong lĩnh vực ngân hàng và bất động sản, các khoản vay nợ trả một lần được gọi làkhoản trả nợ tăng vọt(balloon Payment).

Hình thức này thường được sử dụng cho các khoản vay thế chấp và kinh doanh để hạn chế các khoản thanh toán định kì (hàng tháng) trong thời hạn vay.

Khi đáo hạn khoản vay trả một lần thường đòi hỏi người đi vay phải có kế hoạch tái cấp vốn đầy đủ trừ khi người đi vay có tiền để trả một khoản tiền lớn.

Cách thức hoạt động

Các khoản nợ trả một lần và khoản trả nợ tăng vọt thường không được khấu hao trong suốt thời hạn vay.

Thông thường khoản trả nợ tăng vọt cuối cùng là khoản thanh toán gốc duy nhất được thực hiện trong suôt thời gian vay.

Đôi khi khoản nợ có thể được khấu trừ với các khoản thanh toán định kì nhỏ trước khi đến hạn thanh toán, tuy nhiên các khoản này thấp hơn nhiều so với khoản trả một lần cuối cùng.

Việc hoãn thanh toán gốc cho đến khi khoản vay đáo hạn để trả một lần làm cho các khoản thanh toán hàng tháng thấp hơn trong suốt thời gian vay do trong các khoản này người đi vay chỉ thanh toán tiền lãi.

Xem thêm: Naturie Skin Conditioner Là Gì, Giá Bao Nhiêu? Skin Conditioner Là Gì

Nhưng điều này cũng tiềm tàng rủi ro cho những người đi vay không đủ khả năng thanh toán được khoản trả một lần lớn, hay những người không có kế hoạch cụ thể sau khi hoàn tất khoản trả một lần.

Trả một lần cũng được sử dụng trong các quĩETFcó thu nhập cố định, cung cấp cho các nhà đầu tư một hình thức đầu tư dự kiến lãi cố định trước như trái phiếu.

Khoản vay trả một lần và Khoản vay dư nợ giảm dần

Các khoản vay chỉ trả lãi với khoản trả một lần khi đáo hạn và khoản vay thế chấp dư nợ giảm dần là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Ví dụ:

Một khoản vay thế chấp chỉ trả lãi 320.000$ với lãi suất 3% trong 15 năm có khoản thanh toán hàng năm là 9.600$ và khoản thanh toán hàng tháng là 800$.

Tương tự, khoản vay thế chấp dư nợ giảm dần 320.000$ có khoản thanh toán hàng tháng là 2.210$.

Xem xét khoản thanh toán hàng tháng của hai cách thức trên có thể thấy khoản vay chỉ trả lãi là lựa chọn tốt hơn, nhưng người đi vay cần cân nhắc nghĩa vụ thanh toán khoản trả một lần là 320.000$ đối với khoản vay chỉ trả lãi này.

Ví dụ về Trả một lần trong các Quĩ ETF

Các nhà đầu tư đóng vai trò là người cho vay trong các quĩ ETF với ngày yêu cầu trả khoản trả một lần, còn các quĩ ETF đóng vai trò là người đi vay.

Các quĩ có hình thức trả một lần nợ thường phát hành trái phiếu ngắn hạn và dài hạn, các công cụ đầu tư có thu nhập cố định với thời gian đáo hạn sẽ thực hiện khoản trả một lần.

Các nhà đầu tư sẽ nhận được các khoản thanh toán lãi định kì trong suốt thời hạn đầu tư ở quĩ và họ được hoàn trả tiền gốc khi các danh mục đầu tư đáo hạn, tại ngày này họ sẽ được thanh toán khoản trả một lần.

Lợi ích chính của hình thức trả một lần đối với các nhà đầu tư là khoản hoàn trả tiền gốc được định trước vào một ngày cụ thể, giống như thời gian đáo hạn của trái phiếu.

Một số lưu ý

Một người đi vay có hai lựa chọn nếu họ không có đủ tiền để trả khoản trả một lần đầy đủ khi ngày đáo hạn đến.

Lựa chọn thứ nhất là bán tài sản hiện có, số tiền thu được dùng để trả tiền gốc cho khoản vay.

Xem thêm: Phần Mềm Làm Phim Hoạt Hình Người Que, Cách Làm Phim Hoạt Hình Người Que

Lựa chọn thứ hai là tái cấp vốn khoản vay, thực hiện một khoản vay mới để thanh toán nợ.

Trong một số trường hợp nhất định, người cho vay khoản nợ tăng vọt có thể cho phép người đi vay chuyển đổi hình thức khoản vay trả một lần sang khoản vay dư nợ giảm để không phải đối mặt với khoản thanh toán một lần quá lớn.