Ransom Là Gì

  -  

* danh từ - sự chuộc (một người bị bắt...) - tiền chuộc =lớn hold someone lớn ransom + giữ ai lại để đòi tiền chuộc - tiền lo lót (để được hưởng đặc quyền hoặc tha miễn làm gì) * ngoại động từ - chuộc, nộp tiền chuộc (ai) - giữ (ai...) để đòi tiền chuộc - thả (ai) sau khi tìm thấy tiền chuộc - đòi tiền chuộc (ai) - (nghĩa bóng) chuộc (tội lỗi)

Cụm Từ Liên Quan :
Bạn đang xem: Ransom là gì

ransom dam //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: cơ khí & công trình -đập (trụ chống) Ransom *Lĩnh vực: xây dựng -đập trụ chống kiểu Ransom -đập trụ chống kiểu Ranson


single transom //

*Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -cửa sổ nhỏ đối chọi -đố cửa bên trên đơn


square transom stern //

*Chuim ngành kỹ thuật -đuôi tấm *Lĩnh vực: giao thông vận tải & vận tải -đuôi phẳng -đuôi tấm vuông


transom /trænsəm/

* danh từ - (kiến trúc) đố cửa bên trên (cử,a cửa sổ) - (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cửa sổ bé (ở bên trên cửa lớn) ((cũng) transom-window) *Chulặng ngành kỹ thuật -giàn -hệ chịu lực -rầm -tkhô nóng giằng ngang *Lĩnh vực: xây dựng -cửa hãm -cửa sổ phân chia nhỏ -cửa sổ con -cửa sổ nhỏ (trên cửa lớn) -đố trên cửa -tkhô cứng trấn tuy nhiên (cửa kính) *Lĩnh vực: giao thông vận tải và vận tải -kết cấu đuôi (đóng tàu) -tấm đuôi


transom bar //

*Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -chân vò tkhô giòn chống -tkhô nóng transom


transom frame //

*Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -form cửa sổ con (bên trên cửa lớn)
Xem thêm: Chic Là Gì - Nghĩa Của Từ Chic

transom opening //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -lỗ chừa làm cửa hãm -ô chừa làm cửa hãm


transom stern //

*Chuyên ngành kỹ thuật -đuôi tấm *Lĩnh vực: giao thông vận tải & vận tải -đuôi tấm vuông (đóng tầu)


transom window prop //

*Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -dụng cụ mở cánh cửa hãm


transom-window /trænsəm"windou/

* danh từ - (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cửa sổ bé (ở trên cửa lớn) ((cũng) transom)


window transom //

*Chuyên ổn ngành kỹ thuật -đố cửa sổ *Lĩnh vực: xây dựng -cửa con bên trên cửa sổ
Xem thêm: Nên Chọn Win 10 Nào Chơi Game Nên Dùng Win Nào Chơi Game Tốt Nhất Mượt Nhất

transom (transome) //

*Chuyên ngành kỹ thuật -đố cửa -thanh giằng ngang *Lĩnh vực: xây dựng -cửa sổ con (bên trên cửa lớn)


Từ Điển Anh Việt Oxford, Lạc Việt, Vdict, Laban, La Bàn, Tra Từ Soha - Dịch Trực Tuyến, Online, Từ điển Chuyên Ngành Kinc Tế, Hàng Hải, Tin Học, Ngân Hàng, Cơ Khí, Xây Dựng, Y Học, Y Khoa, Vietnamese Dictionary