Might Be Là Gì

  -  

Chắc các bạn đã quen với câu nói “May I help you?” trong tiếng Anh rồi phải không? Vậy ta có thể dùng “Might I help you?” được không nhỉ? Cách sử dụng may và might chi tiết là như thế nào? Hack Não sẽ giải đáp cho bạn chi tiết trong bài viết dưới đây nhé!


I. Tổng quan về cách sử dụng may và might

Trong tiếng Anh, may và might là động từ khuyết thiếu, dịch ra là “có thể”.

Bạn đang xem: Might be là gì

May và might được dùng để nói về khả năng xảy ra của một hành động, hoặc dùng trong câu xin phép, cho phép.

Ví dụ

Eclipse may appear tonight, but I’m too poor to afford a telescope to watch it. Nhật thực có thể xuất hiện vào tối nay, cơ mà tớ quá nghèo để mua một chiếc kính viễn vọng để ngắm.

My wife is not home and the money in my bank account has just decreased. She might have gone shopping. Vợ tớ không ở nhà và tiền trong tài khoản của tớ vừa bị trừ. Chắc cô ấy có thể đã đi mua sắm rồi.

Your hand seems so heavy. May I hold it for you? Tay của cậu trông có vẻ nặng. Để tớ cầm giúp cho được không?

*

II. Cách sử dụng may và might chi tiết

Trong phần này, chúng ta sẽ “nhìn sâu hơn” vào cách sử dụng may và might cũng như cấu trúc của chúng.

1. Cách sử dụng may và might chỉ khả năng xảy ra của sự việc


Khả năng ở hiện tại và tương lai: may/might + V nguyên thể


Ý nghĩa: có thể làm gì/đã làm gì

Might và may đều có thể dùng ở thì hiện tại, để chỉ khả năng một việc có thể xảy ra.

Một việc gì đó “may” xảy ra có khả năng cao hơn là “might”.

Ví dụ

Huong may go to the new aquarium next weekend. She loves the sea life. Hương có thể sẽ đi tới thủy cung tuân sau. Cô ấy thích cuộc sống dưới biển lắm.

Cuong might go scuba diving someday, when he gets over his fear of water. Cường có thể sẽ đi lặn vào một ngày nào đó, khi mà cậu ý vượt qua được nỗi sợ nước.

My dad may come home tomorrow. I miss him so much. Bố tớ có thể sẽ về nhà vào ngày mai. Tớ nhớ bố ghê luôn á.


*

Tuy nhiên, ở thì QUÁ KHỨ và trong CÂU ĐIỀU KIỆN chỉ các tình huống không có thật, ta chỉ có thể dùng might thôi nha.

Ta coi dạng quá khứ của may chính là might. Trong câu gián tiếp, may cũng được lùi thì thành might.

Ví dụ

I thought Jennie might like me, but no. I thought Jennie may like me, but no.Tôi đã nghĩ là Jennie có thể thích tớ, nhưng không.

*

Phuong said that it might be true that I had left her backpack at home. Phương nói rằng có thể cậu ấy đã thực sự quên cặp sách ở nhà mất rồi.

If the kids had more time today, they might play slide more than a thousand times. Nếu lũ trẻ có thêm thời gian ngày hôm nay, chúng có thể chơi cầu trượt thêm cả ngàn lần luôn.


Khả năng xảy ra ở quá khứ: may/might + have PII


Ý nghĩa: điều gì có thể đã xảy ra

Với cấu trúc này, ta dùng để nói về những điều ta tin là đã xảy ra trong quá khứ, nhưng chúng ta không biết chắc.

Ví dụ

I may/might have been taking a shower when Huyen called. Tớ có lẽ là đang tắm khi Huyền a lô cho tớ.

Trang might have seen a ghost yesterday!! Trang có lẽ đã nhìn thấy ma vào ngày hôm qua!!

Son, you might have played games in the PC bang near our house yesterday, right? Này con trai, hôm qua con đã chơi ở quán net gần nhà phải không hả? 

*

2. Cách sử dụng may và might dùng để xin phép

Ngoài việc chỉ khả năng của hành động, một cách sử dụng may và might khác chính là dùng để xin phép.


may/might + V: có thể làm gì


Trong tiếng Anh hiện đại, ta chỉ dùng may cho trường hợp này.

Xem thêm: 【Sinh Năm 1970 Mệnh Gì, Tuổi Con Gì, Hợp Hướng Nào Và Màu Gì Nhất?

Ví dụ

May I open the door? There is some strange smell in here. Tớ có thể mở cửa phòng được không? Có mùi gì trong nè lạ lắm nghen.

May I help you, bro? Tôi có thể giúp gì ông không, người anh em?

May I come in, boss? Tôi có thể vào được không, sếp ơi?

Để cho phép điều gì, chúng ta vẫn cũng có thể dùng may (và cả might).

Ví dụ

Yes, you may open it if you like. Được chứ, bạn có thể mở nếu bạn muốn.

Thanks, you might come here and help me. Cảm ơn, cậu có thể tới đây và giúp tôi chút.

You may come in in 10 minutes. Cậu có thể vào sau 10 phút nữa nhé.


3. Cách sử dụng may và might dùng để gợi ý


may/might + V


Ý nghĩa: có thể làm gì

Ví dụ

I heard that you have difficulties in sleeping. Yoga may help! Tớ nghe nói là cậu khó ngủ. Tập Yoga có thể sẽ đỡ đó!

Duc has been single for so long! I think seeing a fortune teller might be useful for him. Đức đã “ế” lâu ghê rồi! Tớ nghĩ là đi gặp thầy bói sẽ có thể có ích cho anh ấy.

Hey Hung, you’re getting fat. You may/might want to rethink about going to the gym to get your packs back. Này Hưng, cậu đang mập lên rồi đó. Có thể cậu sẽ muốn suy nghĩ lại về việc đến phòng gym để lấy lại những “chiếc múi”.

*

III. Lưu ý với cách sử dụng may và might

Có một số điều liên quan tới cách sử dụng may và might trong tiếng Anh mà các bạn cần lưu ý. Hack Não sẽ tổng hợp lại ở đây nhé.

May và might mang tính lịch sự và trang trọng hơn. Trong nói chuyện thường ngày với bạn bè, ta có thể sử dụng can và could thay thế.

Ví dụ

May I use your phone? → Can I use your phone? Tớ có thể dùng điện thoại cậu không?

Linh might visit us tomorrow. → Linh can/could visit us tomorrow. Linh có thể sẽ tới chơi với chúng ta ngày mai.

Khi sử dụng với câu điều kiện if cho các sự việc không có thật, ta chỉ dùng MIGHT.

Ví dụ

If my mother had gone home early, she might have been shocked because the house was such a mess. Nếu mẹ tôi về sớm, chắc mẹ đã sốc vì cái nhà như một đống hỗn độn rồi.If my mother had gone home early, she may have been shocked because the house was such a mess.

Trong câu xin phép, ta dùng MAY. Trong câu cho phép, ta có thể dùng cả may và might.

Ví dụ

May I speak to Mr. Ngoc? Might I speak to Mr. Ngoc? Tôi có thể nói chuyện với ông Ngọc không?

You may come in now. He is waiting for you. You might come in now. He is waiting for you. Cậu có thể vào bây giờ. Ông ấy đang đợi cậu rồi.

*

IV. Bài tập về cách sử dụng may và might

This exercise may help you improve your English! Bài tập này có thể sẽ giúp bạn cải thiện tiếng Anh đó. Làm thử xem sao nha.

Chọn đáp án đúng nhất vào chỗ trống trong các câu sau: 1. Minh may ______. He has been playing football for hours.

A. get tired B. gets tired C. got tired

2. I agree. You might ______ right in this situation.

A. to be B. being C. be

3. We thought that we ______ go to Da Nang this summer.

Xem thêm: Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi Là Gì? Cách Giảm Như Thế Nào? Tham Sân Si Là Gì

A. may B. might C. will

4. Where is Lan? – She ______ have gone to the shops.

A. may B. can C. will

5. ______ I sit here, next to you?

A. May B. Might C. Will

6. If I knew Thao before, I ______ help her to enroll in a course in my university.

A. may B. might C. will

7. Mom, ______?

A. I may go out B. I go out, may C. may I go out

8. I have good news that you ______?

A. may want to know B. might want know C. may to want know

Score =

Đáp án

Làm hết bài tập rồi hãy xem đáp án nha

Ở ngay dưới là đáp án rồi đó

ACBAABCA

V. Kết bài

Qua bài viết này, Hack Não đã giới thiệu đến bạn về cách sử dụng may và might. Theo đó, động từ khuyết thiếu may và might dùng để nói về điều có thể xảy ra hoặc xin phép, cho phép ai làm gì. Các bạn nhớ kĩ ngữ pháp tiếng Anh của may và might để sử dụng cho chuẩn nhé!