Masses Là Gì

  -  
mass tức thị gì, định nghĩa, các sử dụng với ví dụ trong tiếng Anh. Cách phát âm mass giọng phiên bản ngữ. Tự đồng nghĩa, trái nghĩa của mass.

Bạn đang xem: Masses là gì


Từ điển Anh Việt

mass

/mæs/

* danh từ

(tôn giáo) lễ mét

* danh từ

khối, đống

masses of dark clouds gathered in the sky: mây đen ùn ùn chất đống trên thai trời

số nhiều, số đông, nhiều số

the mass of the nations: đa phần các dân tộc

(vật lý) khối lượng

critical mass: khối lượng tới hạn

(the masses) (số nhiều) quần chúng, nhân dân

the classes & the masses: thống trị bóc lột cùng quần chúng nhân dân

in a mass

cả đống, cả bọn, cả lũ, toàn thể

in the mass

gộp cả toàn thể

* ngoại động từ

chất thành đống

(quân sự) triệu tập (quân...)

* nội cồn từ

tập trung, tụ hội

mass

khối lượng, khối lượng lớn

acoustic m. âm lượng

apparent m. (cơ học) trọng lượng bề ngoài

equivalent m. Khối lượng tương đương

mechanical m. Khối lượng xác suất

reduced m. (cơ học) cân nặng rút gọn

rest m. (vật lí) khối lượng tĩnh

wave m. Trọng lượng tĩnh


Từ điển Anh Việt - chăm ngành

mass

* ghê tế

đống

khối

* kỹ thuật

chất

đống

khối

khối lượng

xây dựng:

hàng loạt

toán và tin:

khối lượng lớn


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học từ vựng giờ Anh
9,0 MB
Học từ new mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích phù hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm: Tắt Các Ứng Dụng Không Cần Thiết Trên Android, Xóa Hoặc Tắt Ứng Dụng Trên Android


*

Từ liên quan
Hướng dẫn giải pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy con trỏ vào ô tìm kiếm với để né khỏi.Nhập từ yêu cầu tìm vào ô tra cứu kiếm và xem các từ được nhắc nhở hiện ra mặt dưới.Khi nhỏ trỏ đang phía trong ô search kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để di chuyển giữa những từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) để xem cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô tìm kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô kiếm tìm kiếm với xem những từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp loài chuột vào từ ao ước xem.

Xem thêm: Say Là Gì, Nghĩa Của Từ Say, Say Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh


Lưu ý
Nếu nhập từ khóa thừa ngắn các bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong list gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo sau để hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*