LÝ SỰ LÀ GÌ

  -  

phần lớn fan new học tập Phật chỉ được chút ít kỹ năng và kiến thức về bốn tưởng của Thiền khô Tông giỏi là triết lý Tánh Không vào Kinch Bát Nhã cơ mà hễ thấy ai nói gì về sự tướng tá thì nói là Chấp.

Bạn đang xem: Lý sự là gì

 

Tất cả lời dạy dỗ của Chư Phật, Chỏng Tổ đều phải có nhì phần Sự cùng Lý.

 

Sự là nói tất cả những Hiện Tượng sinh diệt vào trần gian.

Lý là nói tới Bản Thể của Hiện Tượng.

 

Sự là nói đến Tướng Sanh Diệt của các Pháp, Lý là nói về Thể Bất Sanh Bất Diệt của các Pháp.

 

Trong Kinh tỉ dụ Sự như thể sóng biển cả còn Lý như là mẫu ướt của nước. Nhìn theo Tướng của sóng nhưng mà nói thì gồm muôn ngàn sự sai biệt ko đồng, quan sát theo cái ướt của nước mà lại nói thì toàn bộ sóng số đông cùng một Thể. Trên Lý thì các ngọn gàng sóng đồng cùng Thể là ướt dẫu vậy nhưng mà trên Sự thì mỗi ngọn gàng sóng đều phải sở hữu Tướng không giống nhau.

 

Nói cho Lý Chân Thật Tuyệt Đối nhỏng vào Kinch Hoa Nghiêm nói thì Lý Sự Viên Thông tức là Lý ko rời Sự, Sự không rời Lý. Lý Có nghĩa là Sự, Sự có nghĩa là Lý.

Một người biết áp dụng thông qui định vào gớm Phật thì phải hiểu thông Sự cùng Lý trong ghê dạy. Người mà Chấp Sự thì nói một cách khác là Chấp Tướng, Người nhưng mà Chấp Lý thì nói một cách khác là Chấp Không.

 

THẾ NÀO LÀ CHẤPhường TƯỚNG:

 

I- Đó là không tu tiệm chổ chính giữa nhằm xả các trọng điểm niệm Tsi mê, Sân Si song nói tu theo Phật nhưng lại nhưng mà vẫn tsay mê đắm trần thế mê mẩn mê những trang bị phước hữu vi không Chịu hành Thiền hậu, Niệm Phật nhưng chỉ cầu quả báo cõi người cõi ttách.

 

II- Là mặc dù có phân phát vai trung phong tu hành mong mỏi vượt ngoài sinh tử hồ hết vẫn còn đấy chấp vào các sự tướng như thể thấy mình có tác dụng bao nhiêu câu hỏi phước thiện nay, giữ giới tkhô hanh tịnh như thế nào v.v.

 

III- Đó là Chấp vào các Pháp Phương thơm Tiện mà Đức Phật dạy dỗ trong những Kinch chỉ ra rằng cứu vớt cánh rồi sinh bất đồng quan điểm lẫn nhau. Thí dụ nhỏng fan tu Tnhân từ lại bác bạn tu Tịnh Độ, fan tu Tịnh Độ lại bác bạn tu Thiền hậu v.v.

 

THẾ NÀO LÀ CHẤP KHÔNG:

 

Đây là lối Chấp rất là nguy hiểm mà lại trong gớm Đại Bát Nhã Đức Phật sẽ nói.

 

Trong Kinh Đại Bát Nhã, Kinh Đại Bát Niết Bàn, Kinh Đại Bảo Tích mà lại đặc biệt là Kinch Đại Bát Nhã là bộ ghê thuyết giảng về Tánh Không vào gớm Đức Phật vẫn dạy dỗ rõ là "Thà Chấp Có như núi Tu Di còn rộng là Chấp Không nlỗi hạt cải" Đức Phật vẫn giảng là bạn mà Chấp Có thì còn tin Nhân Quả Nghiệp Báo còn Chịu thực hành tu tập còn fan nhưng Chấp Không thì không tồn tại chịu đựng làm những gì cả chỉ nên chấp chặt vào mớ loài kiến giải về Không của minch nhưng mang lại là sự việc bệnh đắc.

Xem thêm: Truyện Tranh Học Viện Bóng Đá (Tập 1, 2, 3, 4, 5), Bảng Giá 8/2021

 

Trong Kinch Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy "Vì bọn chúng sanh bao gồm bịnh Chấp đề nghị Đức Nhỏng Lai cần sử dụng dung dịch Không mà chữa trị, người mà chấp vào Không thì không có thuốc chữa"

 

Người Chấp Không là những người chỉ học Phật Pháp bên trên Lý Tmáu chđọng không có thực hành gì cả. ngoài ra những người này chỉ lập lại Lời Nói Phá Chấp của Chư Phật, Chỏng Tổ rồi cứ đọng cho như thế là mình đã đọc đạo đã là tu đạo.

 

Điển hình là những người học kinh Bát Nhã rồi Chấp vào câu "Sắc có nghĩa là Không, Không Tức là Sắc. Sắc chẳng không giống Không, Không chẳng không giống Sắc" rồi thì chẳng tu Thiền, chẳng tu Tịnh Độ, chẳng tu Mật, mà lại chỉ một bề nói là tất cả các vấn đề đó đều chỉ với hình tướng bên ngoài chứ đọng Lý Tuyệt Đối thì không cần phải đụn bó mà yêu cầu tự nhiên và thoải mái mà có tác dụng. Còn so với giáo lý của vào tởm thì chẳng phát âm nối liền chỉ là phát âm một cách lờ mờ bắt buộc phân minh dòng như thế nào là Chánh Pháp dòng như thế nào là Tà Pháp. Hễ gồm ai nói thì bảo là fan đó còn Chấp.

 

Trong Kinh Đại Bát Nhã nói Bồ Tát đối với tất cả Pháp đầy đủ thấhệt như mộng huyễn không có từ tánh mà Bồ Tát hay luôn luôn thực hành thực tế các môn Ba La Mật.

 

Cái lối Nguỵ Biện trên mới qua thì nghe cực kì giỏi với vô cùng cao siêu tuy thế thiệt ra do đó trống trống rỗng cũng chính vì bản thân của những người thường trích dẫn các câu của những Chỏng Tổ Thiền đức Tông nhằm bác bỏ bẻ fan khác thì bọn họ lại không tồn tại tu Tnhân hậu.

 

Người Chấp Không thì lúc nào thì cũng nói là không chấp gì cả rồi thì chẳng tất cả tu hành gì cả nhưng mà chỉ với biện luận trống rỗng bằng hầu hết lời lẽ vô cùng cừ khôi nhưng lại cơ mà bản thân thì lại không có thực sự hội chứng. Người Chấp Không thời điểm nói Lý thì cực kì tuyệt tuy thế thời gian gặp mặt cảnh thì Ttê mê, Sân Si lại khởi lên mạnh mẽ thiết yếu thống trị mình.

 

Trong Kinch có dạy hy vọng biết là Ai Chấp Ai ko Chấp thì chỉ bao gồm khi gặp gỡ chình họa thì mới biết thật bởi vì hễ còn Chấp thì còn Tham, Sân, Si thì còn bị cảnh dẫn đi.

 

Người Chấp Không thì không biết là các lời Chỏng Phật, Chỏng Tổ nói ra là nhằm Phá Chấp cho những người tu hành chưa ngộ chđọng chưa phải nguyên nhân là đang ngộ cơ mà nói. Cũng như thể dung dịch nhằm trị cho những người bịnh chứ đọng chưa hẳn nguyên nhân là bạn khỏe mạnh khoẻ.

 

Người Chấp Không thì chỉ ưu tiền về Lý nhưng mà chẳng Chịu tu Sự, chỉ thấy nói những Pháp Không Có Tự Tánh cơ mà không biết là Kinh dạy dỗ Nghiệp theo thân như trơn theo hình.

Người mà thiệt sự Ngộ Lý thì lại càng tinh tấn Tu Sự, cũng chính vì mang đến bậc đó thì trong Sự là Lý, trong Lý là Sự.

 

Clỗi Tổ Tnhân từ Tông nói lời ra phần đa bởi vì bạn đương cơ vào hội mà lại nói Hay những nhằm Ngăn Chấp vọng tưởng phân biệt hay là để Chỉ Thẳng Bản Tâm .

 

Những bạn Chấp Không khi thấy bạn khác dẫn lời Phật, Tổ thì cho rằng Chấp tuy vậy mà người ta lại đo đắn là ý muốn giảng giải chính sách trong Kinc thì phải nương vị trí Kinch. Trong Kinc Hoa Nghiêm bao gồm "Chấp y lời tởm mà lại giải nghĩa chính vậy oan cho tía đời chỏng Phật, còn rời tởm một chữ mà nói đó là tiếng nói của Ma"

Người Chấp Không thì ko chịu giữ giới, ngồi Thiền lành, Niệm Phật gì cả mà lại chỉ thich luận bàn Phật Pháp suông cơ mà thôi.

Xem thêm: Mệnh Kiếm Phong Kim Và Sơn Đầu Hỏa, Mệnh Kiếm Phong Kim Hợp Mệnh Nào

 

Các Thánh nlỗi Bồ Tát Mã Minh, Bồ Tát Long Thọ, Chỏng Tổ Thiền khô Tông, Tịnh Độ Tông so với Phật Pháp đã thông liền hết nhưng thời điểm những Ngài vẫn lạy Phật sám ân hận, ngồi Thiền đức, niệm Phật. Lúc nhưng các Ngài làm cho Luận để giảng giải lời của Đức Phật thì các Ngài cũng đề nghị dẫn lời vào Kinc Phật ra để gia công hội chứng chđọng không hẳn là ao ước nói sao thì nói.