KHÁI NIỆM CƠ SỞ VẬT CHẤT LÀ GÌ

  -  

CSVC và PTKTGD là hệ thống các phương tiện vật chất được huy động vào việc giảng dạy, học tập và các hoạt động mang tính GD khác để đạt được mục đích giáo dục.CSVC trường học bao gồm cả các đồ vật, những của cải vậtchất, môi trường tự nhiên xung quanh nhà trường. CSVC kỹ thuật của nhà trường gồm nhà cửa (phòng học,phòng thí nghiệm, các phòng chức năng…), sân chơi, các máy móc và thiết bị dạy học, giáo dục....

Bạn đang xem: Khái niệm cơ sở vật chất là gì
Bạn đang xem: Khái niệm cơ sở vật chất là gì

*

QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤTQUVÀ PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬTVÀ GIÁO DỤC ThS. Phan Quốc Bảo ThS. 1 CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT GIÁO DỤC1. Khái niệm CSVC và phương tiện kỹ thuật giáo dục Định nghĩa: CSVC và PTKTGD là hệ thống các phương tiện vật chất được huy động vào việc giảng dạy, học tập và các ho ạt động mang tính GD khác để đạt được mục đích giáo dục.- CSVC trường học bao gồm cả các đồ vật, những của cải vậtchất, môi trường tự nhiên xung quanh nhà trường.- CSVC kỹ thuật của nhà trường gồm nhà cửa (phòng học,phòng thí nghiệm, các phòng chức năng…), sân chơi, các máy móc và thiết bị dạy học, giáo dục.- CSVC của xã hội được nhà trường sử dụng.KN chung nêu trên chứa đựng nhiều khái niệm cụ thể như: 22. Vị trí, vai trò của CSVC và PTGD2. - Trường sở: Phòng học, các phòng chức năng, đất đai… Tr - Sách và thư viện trường học. Sách - Phương tiện giáo dục: Ph + Đồ dùng dạy học trực quan: Mẫu vật, hình mẫu, mô hình, sơ đồ, sách giáo khoa, tài liệu dạy học. + Các phương tiện nghe - nhìn: các giá máy thông tin, bản trong, phim, băng từ âm, băng từ âm – hình, đĩa ghi âm, ghi hình…; các máy móc chuyển tải thông tin: đèn chiếu, máy chiếu overhead, projector, máy tính, radio, video, camera…• Vị trí: CSVC và PTGD là một bộ phận cấu thành không thể trí: thiếu của quá trình dạy học và giáo dục.• Vai trò: CSVC đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết Vai định chất lượng GD , là một thành tố của quá trình SP. Với vai trò là một thành tố của quá trình sư phạm, CSVC 3 và PTKTGD góp phần tạo nên chất lượng giáo dục.Sơ đồ:Mối quan hệ giữa các thành tố của quá trình sư phạm Mục tiêu Nội dung Ph. pháp K ẾT QUẢ Học sinh Giáoviên CSVC- PTKTGD 42.1. Vai trò của CSVC và TBDH trong quá trình DH2.1.a) CSVC và TBDH là một bộ phận của ND và PPDH- Mục tiêu và nội dung học tập phụ thuộc vào mụctiêu KT-XH vĩ mô.- Sách GK và TBDH phụ thuộc: + Mục tiêu KT-XH; + Trình độ của KHCN đương thời.- CSVC và TBDH đóng vai trò hỗ trợ tích cực ND vàPPCSVC và TBDH là bộ phận của ND và PP, chúng cóthể vừa là phương tiện để nhận thức, vừa là đốitượng chứa nội dung cần nhận thức. 5b) Vai trò của CSVC và TBDH trong việc đổi mới PPDHb) Người học được chủ động hơn trong việc được tham gia tích cực vào quá trình học tập. Người học được tổ chức hoạt động, được làm nhiều hơn và thông qua việc làm đó mà chiếm lĩnh tri thức. Như vậy, TBDH góp phần nâng cao chất Nh lượng của các PPDH đã có mà không làm thay đổi bản chất của các PP này. 6 c) Vai trò của CSVC-TBDH trong việc đa dạng c) hóa các hình thức dạy – học Trường sở, lớp học đầy đủ, đúng quy cách và có đầy đủ các thiết bị dạy học sẽ tổ chức được các hình thức dạy học, giáo dục đa dạng, linh hoạt, như: Dạy trong lớp, ngoài lớp, trên hiện trường gắn với thực tiễn, dạy nghiên cứu và PP nghiên cứu bằng thực hành, khi: 7 d) Vai trò của CSVC và TBDH trong việc đảm bảo chất lượng dạy và học Thực hiện “nguyên tắc trực quan” trong dạy học. Góp phần đảm bảo chất lượng kiến thức theo những đặc trưng cơ bản. Tính chính xác, khoa học, tính tổng quát, tính hệ thống, tính thực tiễn vận dụng được, tính bền vững. Dạy PP học tập, NCKH. Rèn luyện kỹ năng cho người học. 8e) Vai trò của các PTKT trong việc nâng cao khảe)năng SP CSVC và TBDH hiện đại, phương tiện KT dạy học giữ vai trò quan trọng trong việc xây d ựng, củng cố, hệ thống hóa, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Tổ chức được các hội thảo, hội nghị, các lớp học theo phương thức GD từ xa, các cuộc họp trực tuyến, các lớp học qua vệ tinh… Làm thay đổi căn bản PPDH, làm cho quá trình GD sinh động và hiệu quả hơn. Tăng tốc độ truyền tải thông tin. Tạo ra “vùng hợp tác” giữa thầy và trò rộng hơn, rèn luyện các kỹ năng thực hành, học tập, làm việc. Tiết kiệm thời gian trên lớp, cải tiến các hình thức lao động SP. 93. Các loại hình và đặc điểm của CSVC và TBDH3.3.1. Các loại hình CSVC và TBDH• Phân loại theo hình là căn cứ hình thức t ồn tại của Phân đối tượng:- Mô hình: Là vật thay thế cho vật thực được đơn giản hóa, giữ được thuộc tính của sự vật, hiện tượng.- Mẫu vật: Là vật thực nhưng không còn đủ các thuộc tính của nó.- Vật thực- Ấn phẩm: Tranh,ảnh,bản đồ, sơ đồ, biểu bảng,… được in trên giấy. 10- Tài liệu nghe –nhìn: Phim, bản trong, băng đĩa âm Tài thanh, hình ảnh,…- Dụng cụ thí nghiệm: CM và TH để tái tạo sự vật,HT.- Phương tiện nghe-nhìn, máy tính: để thể hiện các tài liệu trực quan.- Cơ sở hạ tầng:Nhà cửa, kho tàng, bến bãi, đường sá- Hóa chất. 11• Phân loại CSVC và TBDH theo chức năng Phân CSVC- Phương tiện TBDH truyền tải thông tin (c.minh) Ph- Phương tiện TBDH luyện tập (thực hành).- Phương tiện TBDH kiểm tra.- Phương tiện TBDH hỗ trợ (phương tiện dùng chung)- Phương tiện, TBDH phục vụ công tác NCKH.• Phân loại theo nguồn gốc, xuất xứ hay giá trị Phân- TBDH theo danh mục quy định của Bộ GD-ĐT, TBDH tự làm… 123.2. Đặc điểm của CSVC và TBDH3.2.

Xem thêm: Chạy Flash Là Gì ? Tại Sao Nên Sử Dụng Phần Mềm Flash Player?Xem thêm: Nuôi Con Gì Nhanh Lấy Lại Vốn? ? Top 10 Mô Hình Chăn Nuôi Hái Ra Tiền Tại Việt Nam

Tính khoa học: Là mức độ chuẩn xác trong việc phản ánh hiện thực. Tính sư phạm: Là sự phù hợp với các yêu cầu về mặt sư phạm như độ rõ, kích thước, màu sắc, dễ sử dụng, phù hợp tâm sinh lý học sinh,… Tính kinh tế: Là giá thành tương xứng với hiệu quả giáo dục-đào tạo.Công thức ước lệ: Hiệu quả sư phạmCông Hiệu quả đầu tư = Giá thành thiết bị Giá 134. Sự hình thành nguồn CSVC và phương tiện TBDH hình4.1. Từ nguồn đầu tư của Nhà nước Bao gồm đất đai, trường lớp, trang thiết bị do Nhà nước đầu tư xây dựng và mua sắm giao cho trường quản lý, sử dụng.4.2. Từ nguồn tài chính đóng góp của cha mẹ học sinh Thu, chi có sự thống nhất giữa CMHS và NT4.3. Từ nguồn hỗ trợ do xã hội và cá nhân giúp đỡ CSVC trong trường PT chủ yếu do Nhà nước trang bị và đóng góp từ cha mẹ học sinh. Ngoài ra, còn có nguồn kinh phí bổ sung từ sự hỗ trợ của các tổ chức và cá nhân cũng rất được coi trọng. 14 5. Quản lý CSVC và phương tiện KTGD 5.5.1. Khái niệm, yêu cầu và nguyên tắc quản lýa) Khái niệm: Quản lý CSVC và phương tiện KTGD là tác Qu động có mục đích của người quản lý nhằm XD, PT và sử dụng có hiệu quả hệ thống CSVC và phương tiện KTGD phục vụ đắc lực cho công tác GD-ĐT.b) Yêu cầu quản lý: Người QL cần nắm vững: Cơ sở lý luận và thực tiễn về lĩnh v ực quản lý. Các chức năng và nội dung quản lý. Nắm chương trình GD và những đi ều kiện đ ể thực hiện. Có tư duy đổi mới. Biết huy động mọi tiềm năng của tập thể và cộng động. Có biện pháp đảm bảo CSVC và PTKTGD đ ể nâng cao chất lượng. 15c) Nguyên tắc quản lý CSVC và phương tiện KTGDc) Trang bị đầy đủ và đồng bộ các CSVC và phương tiện KTGD: - Trường sở với phương thức tổ chức dạy học; Tr - Chương trình, SGK với thiết bị dạy học; Ch - Trang thiết bị và điều kiện sử dụng; Trang - Trang bị và bảo quản; Trang - Giữa các thiết bị với nhau,… Gi Bố trí hợp lý các CSVC và phương tiện KTGD phù hợp với mục đích sử dụng. Tạo môi trường sư phạm thuận lợi cho các hoạt động giáo dục. Tổ chức bảo quản trường sở và các phương tiện KTGD. KTGD. 165.2. Nội dung quản lý CSVC và phương tiện KTGD5.2.a) Xây dựng và bổ sung thường xuyên để hình thành và một hệ thống hoàn chỉnh CSVC và phương tiện KTGD.- Mua sắm TBDH theo yêu cầu của chương trình và kế hoạch của nhà trường.- Tổ chức tự làm, sưu tầm TBDH.b) Duy trì, bảo quản CSVC và các phương tiện KTGD.- Bảo quản theo chế độ quản lý của nhà nước;- Theo quy chế quản lý tài sản; kiểm kê, kiểm tra.- Bảo quản theo chế độ đối với từng loại thiết bị.- Đúng quy trình và phương pháp theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 17c) Sử dụng CSVC và PTKTGDc) Để tổ chức quản lý tốt việc sử dụng cần chú ý: ch Đảm bảo các điều kiện về kĩ thuật, môi trường (điện, nước, trang bị nội thất,…) Thường xuyên tác động vào nhận thức của GV,HS về việc sử dụng CSVC và các phương tiện KTGD. Tập huấn về cách sử dụng cho từng loại thiết bị. Nâng cao trình độ, nghiệp vụ, kỹ thuật và kỹ năng cho giáo viên. Thực hiện nghiêm túc các quy định về chuyên môn, có quy định về việc sử dụng thiết bị. 18CHƯƠNG II: QUẢN LÝ TRƯỜNG SỞCH Khái niệm và ý nghĩa của trường sở1. - Trường sở là nơi tiến hành các hoạt động DH – Tr GD, lao động, sinh hoạt. Trường sở bao gồm nhà cửa, sân chơi, vườn trường và cả quang cảnh TN bao quanh trường. - Đó là tập hợp những tòa nhà, sân bãi, mặt bằng… trên đó diễn ra các hoạt động DH-GD. Trường sở phải phù hợp với mục đích, nội dung và phương pháp GD. Trường sở là một trong những nhân tố quyết định tính hiệu quả của quá trình dạy học-giáo dục. 192. Yêu cầu của trường sở2. ■ Ngôi trường : Xác định địa điểm tối ưu của Ngôi trường trong khu vực dân cư. ■ Các khối công trình: Các - Khu dành cho hoạt động lên lớp: phòng học, phòng thí nghiệm, phòng bộ môn, vườn sinh học… - Khu dành cho hoạt động lao động và hướng nghiệp: xưởng trường, phòng hướng nghiệp, VAC.. - Khu dành cho hoạt động ngoài giờ học: thư viện, sân tập TDTT, phòng Đoàn-Đội, truyền thống, phòng mỹ thuật, hội trường, nhà đa chức năng… - Khu làm việc của BGH, GV. - Khu vệ sinh. 20