IN CONTRAST TO LÀ GÌ

  -  

Để bao gồm một bài bác Task 2 tốt cùng đạt được điểm số cao, bạn bắt buộc lưu ý sử dụng một số từ nối đúng biện pháp với linh hoạt. Trong bài xích viết ngày bây giờ IELTS Vietop sẽ phân tách sẻ đến bạn 6 từ nối bạn đề nghị sử dụng vào IELTS Writing Task 2, thuộc tìm hiểu nhé!

*

1. Albeit/ Notwithstanding/ Much as

Từ đồng nghĩa

In spite of, despite

Cách dùng

Cả 3 từ trên được sử dụng để đưa ra nhị mệnh đề trái ngược nhau về nghĩa

Notwithstanding + N

Notwithstanding the drawbacks of relocating companies to remote area, I still believe sầu that the benefits are more significant.

Bạn đang xem: In contrast to là gì

Albeit + Adj/Adv/ prepositional phrases

Technology has greatly added to lớn our entertainment options, albeit with some detrimental material.Albeit expensive sầu, the house was huge & located in one of the best neighborhoods in the đô thị.

Much as + S+V, ……

Much as humans are responsible for a variety of environmental problems, we can also take steps khổng lồ reduce the damage that we are causing to the planet.

Tìm hiểu về Khóa học ôn thi IELTS online trực tuyến tại nhà


ĐẶT HẸN TƯ VẤN NGAY - NHẬN LIỀN TAY 30% HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP


Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn ko đúng
Địa chỉ E-Mail bạn nhập không đúng
Đặt hẹn

2. By contrast/ In contrast/ On the contrary

Từ đồng nghĩa

“By/ in contrast” gồm nghĩa tương tự như “however” hoặc “on the other hand”.

Cách dùng

“By contrast” với “in contrast” có nghĩa giống nhau với được dùng để mang đến thấy một sự khác nhau hoặc so sánh.By contrast, S +VVí dụ: Hundreds of foreign visitors pay a visit khổng lồ museums và historical sites on a daily basis. By contrast, very few local residents visit the these places because they are familiar with the objects displayed in them. S, by/ in contrast, VThe birth rate for older women has declined. Births to lớn teenage mothers, by contrast, have sầu increased.“On the contrary” thì tất cả nghĩa ko giống như “by/in contrast”. Ta cần sử dụng “on the contrary” để phủ nhận trả một ý kiến hoặc lời khẳng định trước đó.

Some people think that playing đoạn phim games does not have sầu any benefits. On the contrary, this activity is a good way for them khổng lồ improve sầu problem-solving skills & enhance memory.Cả nhị từ nối “on the contrary” and “in/ by contrast” có thể được sử dụng trong Part 2 của phần thi Writing , đặc biệt là với những đề yêu cầu bạn đưa ra luận điểm đồng ý hoặc phản đối một ý kiến được đưa ra trong đề bài.

3. Accordingly/ Consequently

Từ đồng nghĩa

Therefore, hence, thus

Cách dùng

Tương tự như phương pháp cần sử dụng của ba từ therefore, hence cùng thus, chúng ta cần sử dụng accordingly hoặc consequently khi muốn nói về kết quả của một sự việc như thế nào đã được đề cập trước đó.

S +V. Consequently, S +VThe air chất lượng in cities is often poor, due khổng lồ pollution from traffic, and the streets & public transport systems are usually overcrowded. Consequently, city life can be unhealthy và stressful. S +V; consequently, S +VIt is undeniable that globalization has resulted in both positive and negative sầu effects; consequently, it must be addressed properly .S +V, và consequently, S +VDoctors are short of time to listen, and consequently tend to lớn prescribe drugs whenever they can.

Xem thêm: Game Trang Điểm 24H Chơi Vui, Trò Chơi Trang Điểm Cho Người Mẫu

Riêng accrodingly tất cả thể đứng cuối câu Children nowadays watch significantly more television than those in the past, which reduces their activity levels accordingly.

4. Paradoxically/ Sadly Enough/ Ironically

Paradoxically (nghịch lý thay)

Although hyacinth has many negative sầu effects, it effectively hinders fishing & thereby paradoxically stops or at least postpones serious overfishing.

Sadly Enough (đáng buồn là)

Sadly enough, serious crimes such as theft, burglary or even murder are now committed by people of younger và younger ages.

Ironically (mỉa mai thay)

Despite the fact that authorities are urging people into using environmentally- friendly producrs and campaigns khổng lồ keep the environment clean, ironically, they are simultanenously allowing businessmen lớn produce as many cars as possible.

5. More importantly

Gần nghĩa với moreover/furthermore/besides, more importantly (quan tiền trọng hơn nữa) dùng để bổ sung thêm một sự việc tất cả tầm quan trọng hơn ý trước.

Ví dụ: Students should wear uniforms when going khổng lồ school as It may take them less time khổng lồ get ready for school each morning. More importantly, it reduces clothing-related peer pressure as every student wears the same outfit.

6. Adv + speaking

Cách dùng

Cấu trúc này thường được sử dụng trong IELTS Writing task 2 Khi chúng nói về tác động của một vấn đề lên những lĩnh vực của làng hội như khiếp tế, giáo dục, môi trường…

Việc sử dụng cấu trúc “Adv + speaking” sẽ phân bóc tách những ý với nhau một giải pháp cụ thể và giúp người đọc nắm bắt được khía cạnh nhưng mà câu muốn đề cập.

Các cụm từ nhưng mà những bạn có thể sử dụng là:

Culturally speaking, …Economically speaking, …Environmentally speaking, …Politically speaking, …Legally speaking, ….

Ví dụ: Cùng nói về ngành du lịch, ta tất cả thể cần sử dụng cấu trúc Adv + speaking để nói về ảnh hưởng tích cực lẫn tiêu cực của nó lên văn hoá, kinh tế và môi trường như sau:

Culturally speaking, tourism promotes cultural awareness và also helps to lớn preserve sầu local culture and traditions.

Economically speaking, tourism brings numerous job opportunities for local people, helping them to making ends meet.

Xem thêm: 1994 Mệnh Gì, Tuổi 94 Mệnh Gì ? Tuổi Giáp Tuất 1994 Hợp Màu Gì 2021

Environmentally speaking, the development of tourism may result in pollution as irresponsible tourists often litter the tourist spots visited by them.

Chúc bạn học tập tốt với thành công xuất sắc với 6 từ nối yêu cầu sử dụng vào IELTS Writing Task 2 nhé!