NGHĨA CỦA TỪ IMPLEMENT

  -  

 

implement trong giờ đồng hồ Anh

 

1. “Implement” trong tiếng Anh là gì?

Implement

 

Cách phát âm: /ˈɪm.plɪ.mənt/

 

Định nghĩa:

Triển khai kế hoạch là 1 trong những tập hợp phần nhiều hoạt động, các bước được sắp xếp và tuân theo một trình tự nào đó cố định để đạt được kim chỉ nam đã đề ra. Đây là một hành vi nhăm ý muốn thực hiện tính năng rất đặc trưng đối với mỗi bên quản lý bởi vì nó nối liền với vấn đề lựa chọn mục tiêu và chương trình hành động trong tương lai.

 

Loại từ trong giờ đồng hồ Anh:

Là một đụng từ ko được thông dụng nhiều tuy vậy lại được sử dụng thường giữa những lĩnh vực trình độ nào đó. Có thể kết phù hợp với một số nhiều loại từ khác nhau trong tiếng Anh.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ implement

Một số trường hợp có thể là danh từ.

 

They have participated in supervised workers' work in developing and implement new programs.Họ sẽ tham gia vào quá trình công nhân đo lường trong việc trở nên tân tiến và triển khai chương trình mới. She is expected khổng lồ implement measures in order to lớn overcome short-term jobs in major cities today.Cô dự con kiến sẽ triển khai các biện pháp để thừa qua các quá trình ngắn hạn tại các thành phố béo ngày nay.

 

2. Cách thực hiện “implement” trong giờ đồng hồ Anh:

 

implement trong tiếng Anh

 

Implement sinh sống dang đụng từ

Dùng khi để bước đầu sử dụng một planer hoặc hệ thống:

The determination of policy purposes is not your business is to implement it.Việc xác minh những mục đích cơ chế không buộc phải là doanh nghiệp của doanh nghiệp - công việc của chúng ta là triển khai nó. He has been vested with the authority to implement a ceding all the rights lớn his son.Ông đã có được trao quyền để tiến hành một nhượng lại tất cả các quyền đối với nam nhi ông.

 

Sử dụng “implement” trong tình huống để mang một chiến lược hoặc hệ thống vào hoạt động :

farm implements: nông trại thực hiện

Farm implements are machinery used in agricultural cultivation on farms and farms.Nông trại tiến hành là máy móc được sử dụng trong canh tác nông nghiệp tại những trang trại cùng trang trại.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Hay Day Cho Máy Tính Pc Windows, Tải Hay Day Trên Pc Với Memu

 

Dùng “implement” để đặt một kế hoạch thành hành động :

Cụm từ giờ đồng hồ Anh

Nghĩa giờ đồng hồ Việt

to implement a plan:

để triển khai một kế hoạch

to implement policy:

để triển khai chính sách

to implement measure:

để triển khai biện pháp

to implement a change:

để triển khai một sự cố đổi

to implement program:

để triển khai chương trình

to implement recommendation:

để thực hiện khuyến nghị

 

Implement làm việc dạng danh từ:

“Implement” nhằm chỉ một công cụ hoạt động bằng cách di chuyển bằng tay thủ công hoặc bằng cách kéo qua 1 bề mặt:

garden/household/agricultural implements: sân vườn / hộ mái ấm gia đình / nông nghiệp

At the stores, they are not allowed lớn sell items such as knives and scissors and other sharp implements lớn children.Tại những cửa hàng, bọn họ không được phép buôn bán các mặt hàng như dao cùng kéo và các dụng cầm sắc đường nét khác mang đến trẻ em.

 

3. Những các loại từ đi cùng với “implement” trong giờ Anh:

 

implement trong giờ Anh

 

Đứng sau danh từ:

the reforms implement: các cách tân thực hiện

Everyone has decided lớn meet the unity to lớn give a reforms implement completely new khổng lồ make questions for everyone.Mọi tín đồ đã quyết định đáp ứng nhu cầu sự thống tốt nhất để hỗ trợ một cách tân thực hiện trọn vẹn mới nhằm đặt thắc mắc cho tất cả mọi người.

 

Đứng sau động từ:

Business process strategies that are implemented a rushing way to lớn accelerate the progress khổng lồ help people hand over the earliest projects khổng lồ customers.Chiến lược quy trình marketing được tiến hành một cách vội quà để đẩy cấp tốc sự tiến bộ sẽ giúp mọi bạn trao phần nhiều dự án sớm nhất có thể cho khách hàng.

 

Trường hợp “implement” là danh từ đứng sau tính từ

golden implements: chính sách vàng

He was raised by his father khổng lồ leave a set of four golden implements - a plow, a cup, a cup và a very heavy gold ax.Anh ta được tía mình còn lại một bộ bốn nguyên tắc vàng quí giá - một cái cày, một tách, một mẫu cốc cùng một dòng rìu vàng cực nặng.

Xem thêm: Định Nghĩa Khó Khăn Là Gì ? Khó Khăn Là Gì, Nghĩa Của Từ Khó Khăn

 

4. Những nhiều từ chuyên ngành “implement” trong nhiều lĩnh vực:

Cụm từ tiếng Anh

Nghĩa giờ Việt

Authentication Implement Guide

Hướng dẫn triển khai xác thực

Basic Language for implement

Ngôn ngữ cơ bản để thực hiện

 Implement Workshop

thực hiện hội thảo

Implementation under test

Thực hiện theo test nghiệm

Implement-defined

Thực hiện-xác định.

Implement method

Thực hiện phương pháp

Implement limit

Thực hiện giới hạn

Implement process

Thực hiện nay quy trình

Implementa standard

Triển khai tiêu chuẩn

Implement verification

Thực hiện nay xác minh

Implements distributing ware-house

Thực hiện triển lẵm nhà kho

Kitchen implement

Nhà phòng bếp thực hiện

Fire-fighting implement

Thực hiện chữa cháy

Re-implement

Thực hiện tại lại

Building implement

Xây dựng thực hiện

In the current implement

Trong tiến hành hiện tại

 

Hi vọng với bài viết này, megaelearning.vn đã giúp bạn hiểu rộng về từ bỏ implement trong giờ Anh!!!