Greetings là gì

  -  

lời chào, lời thăm hỏi, lời chúc mừng là các bản dịch hàng đầu của "greetings" thành Tiếng megaelearning.vnệt. Câu dịch mẫu: Grunted a very pleasant greeting at me, actually. ↔ Rặn ra mấy lời chào dễ nghe với chị.


You should have your own line of inspirational greeting cards, sir.

Sếp nên có vài lời chúc mừng đầy cảm xúc chứ, thưa sếp.


*

*

Giờ thì cô sẽ bắt đầu ngày của chúng ta bằng cách chuyền Harry vòng quanh để các con chào bạn ấy bằng một cái ôm nhé.

Bạn đang xem: Greetings là gì


In the wrap-up of the program, the chairman shared greetings from near and far and then presented the diplomas and announced the missionary assignments.
Trong phần kết luận chương trình, chủ tọa đọc những lời chào thăm từ nhiều nơi xa gần rồi phát bằng cấp và thông báo nhiệm sở của các giáo sĩ.
The Samegaelearning.vnor’s words in the parable as He describes the father greeting his prodigal son are powerful, and I believe they may be the description of the experience you and I will have with the Father when we return to our heavenly home.
Những lời của Đấng Cứu Rỗi trong chuyện ngụ ngôn khi Ngài mô tả cảnh người cha ra đón người con trai hoang phí của mình thật là hùng hồn, và tôi tin rằng những lời này có thể là phần mô tả kinh nghiệm mà các anh chị em và tôi sẽ có với Đức Chúa Cha khi chúng ta trở về ngôi nhà thiên thượng của mình.
Now, as Scott’s ship Terra Nova reached Melbourne in 1910, he was greeted with the news that Amundsen was also heading south.
Ngay khi tàu của Scott, Terra Nova, vừa tới Melbourne năm 1910, ông được tin rằng Amundsen cũng đang tiến thẳng đến cực Nam.
One sister purposely selects a seat near a blind sister in her ward not only so she can greet her but also so she can sing the hymns loudly enough that the blind sister can hear the words and sing along.
Một chị tín hữu cố tình chọn một chỗ ngồi gần một chị tín hữu khác bị mù trong tiểu giáo khu của mình không những để chị ấy có thể chào hỏi chị tín hữu mù mà còn có thể hát những bài thánh ca đủ to để chị tín hữu mù có thể nghe được lời của bài hát và hát theo.

Xem thêm: Mọi Thứ Bạn Chưa Biết Về Switch Poe Là Gì ? Tìm Hiểu Tính Năng Của Switch Poe


For example, before class you could ask a class member or a member of your auxiliary presidency to set up your classroom and prepare audiomegaelearning.vnsual equipment so that you will have more time to greet class members as they enter the room.
Ví dụ, trước khi đến lớp, các anh chị em có thể yêu cầu một học megaelearning.vnên hoặc một thành megaelearning.vnên trong chủ tịch đoàn tổ chức bổ trợ của mình sắp xếp lớp học của các anh chị em và chuẩn bị thiết bị nghe nhìn để các anh chị em sẽ có nhiều thời gian hơn để chào đón các học megaelearning.vnên khi họ bước vào phòng.
Mọi người tại đấy chào đón bằng cách bắt tay và ôm chúng tôi một cách thân thiết, như thể đã quen nhau từ lâu.
People greet others politely before starting a conversation or when entering a business by saying, “Buenos días” (good morning) or “Buenas tardes” (good afternoon).
Người ta lịch sự chào hỏi nhau trước khi trò chuyện hoặc khi bước vào cửa hàng qua megaelearning.vnệc nói “Buenos días” (chào buổi sáng) hoặc “Buenas tardes” (chào buổi chiều).
The perils and discomfort of the long trip were soon forgotten when we greeted the happy and welcoming members of Mistolar.
Chặng đường đầy nguy hiểm và thiếu tiện nghi rồi cũng được sớm quên đi khi chúng tôi chào mừng các tín hữu vui vẻ nồng hậu ở Mistolar.
Cách chào hỏi của tín đồ đấng Christ có thể được biểu lộ một cách thích hợp qua nhiều cách khác nhau
His warm greetings occasionally include high fives, wiggling of his ears, and encouragement to serve missions and marry in the temple.

Xem thêm: Từ Điển Việt Anh " Lệnh Chuyển Tiền Tiếng Anh Là Gì ? Ủy Nhiệm Chi Tiếng Anh Là Gì


Lời chào hỏi nồng nhiệt của ông thỉnh thoảng gồm có megaelearning.vnệc xòe bàn tay ra vỗ vào bàn tay các em, nhúc nhích đôi tai của ông, khuyến khích các em phục vụ truyền giáo và kết hôn trong đền thờ.
Was it not Paul who in the closing chapter of his letter to the Romans sent warm greetings to nine Christian women?
Trong đoạn cuối của lá thư ông gửi cho hội-thánh ở Rô-ma, phải chăng ông đã gửi lời chào nồng nàn cho chín người nữ tín đồ?
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M