Epicenter Là Gì

  -  
The March 11 earthquake shifted Oshika Peninsula by 5.3 m (17 ft) towards the epicenter và lowered it by 1.2 m (3.9 ft), according khổng lồ the Geospatial Information Authority in Tsukuba.

Bạn đang xem: Epicenter là gì


Trận cồn đất ngày 11 tháng 3 đã di chuyển bán đảo Oshika 3,5 m về phía tâm chấn với hạ tốt nó 1,2 m, theo tin tức từ Ban thống trị ở Tsukuba.
The epicenter of the Great Kantō earthquake in 1923 was deep beneath Izu Ōshima Island in Sagami Bay, close to lớn Atami, which suffered considerable damage, as did other municipalities throughout the surrounding Kantō region.
Trung trung ương tâm trương của trận hễ đất Kanto lớn vào khoảng thời gian 1923 ở sâu bên dưới đảo Izu Ōshima làm megaelearning.vnệc vịnh Sagami, gần Atami, vị trí bị thiệt hại đáng kể, tương tự như các city khác vào vùng Kanto xung quanh.
Unlike the 1994 Northridge earthquake nineteen và a half months later, no freeway bridges collapsed because of the epicenter"s remote location.
Không hệt như những động đất Northridge 1994 19 mon rưỡi sau đó, không tồn tại cầu đường cao tốc nào sụp đổ bởi vì tâm chấn sống vùng xa.
The epicenter of the earthquake was close khổng lồ the city & destroyed most of the city"s infrastructure, killing an estimated 40,000 people.
Tâm địa của trận đụng đất gần tp và phá huỷ phần đông cơ sở hạ tầng của thành phố và làm thịt chết khoảng tầm 40.000 người.
The region frequently produces large earthquakes, và 15 others of magnitude 7 or higher have taken place within 400 km of the epicenter over the past 100 years.
Khu vực này hay xuyên tạo thành những trận cồn đất lớn, và 15 trận động đất gồm cường độ 7 hoặc cao hơn đã diễn ra trong vòng 400 km của tâm chấn này trong vòng 100 năm qua.
" These are subsistence farmers , simple people who have got simple water systems which will potentially be threatened , " she said , adding that the damaged bridge had cut off an area near the epicenter .
" Đây là những người dân sống bởi nghề nông , các con bạn bình dị chỉ gồm những khối hệ thống tưới tiêu đơn giản và dễ dàng mà cũng có thể có nguy cơ bị nạt doạ , " cô ấy nói , nói thêm là cây ước bị hư đã cắt đứt phương tiện giao thông vận tải tại một khu vực gần vai trung phong động đất .
The Casbah was the epicenter of the insurgency planning of the National Liberation Front (FLN) và gave them a safe haven to plan & execute attacks against French citizens & law enforcement agents in Algeria at the time.
Nó là tâm chấn của cuộc nổi dậy của chiến trường Giải phóng đất nước (FLN), là địa điểm trú ẩn bình an để lên planer và triển khai các cuộc tiến công chống lại thực dân Pháp và các chính quyền thực thi quy định tại Algeria vào thời khắc đó.
The reason that Lofa County is so important is because about five months ago, when the epidemic was just starting to lớn escalate, Lofa County was right at the center, the epicenter of this epidemic.
Lý bởi vì mà hạt Lofa trở nên quan trọng đặc biệt là vì vào lúc 5 mon trước, khi bệnh dịch mới bắt đầu phát triển, hạt Lofa sinh sống ngay trung tâm, tâm chấn của đại dịch này.
The epicenter was near Mexico"s border with Guatemala, where the quake was felt in Guatemala City, và infrastructure damage was reported by CONRED in the nation"s south-west.
Tâm chấn ở gần biên cương giữa Mexico với Guatemala, và hễ đất cũng hoàn toàn có thể cảm tìm tòi tại thành phố Guatemala, tạo ra một vài thiệt sợ hãi về hạ tầng theo các report của CONRED (Ban chỉ huy Quốc gia về bớt thiểu Thiên tai) ở khu vực tây nam quốc gia này.
One person in northern thailand was reported killed , a bridge was destroyed near the epicenter , homes were damaged in southern china and buildings shook as far away as bangkok thái lan , Hanoi & Yangon , Myanmar "s largest đô thị .

Xem thêm: Game Thông Thiên Tây Du Mobile, Code Thánh Thiên Tiên Vực Mới Nhất 2021


Theo báo cáo có một fan ở miền bắc Thái Lan bị bị tiêu diệt , một cây ước gần trọng tâm động khu đất bị hủy diệt , cửa nhà ở khu vực miền nam Trung Quốc bị hư hại và các toà đơn vị xa tận bangkok , thủ đô và Yangon , thành phố lớn tuyệt nhất của Myanmar , bị rung gửi .
No, this inexperienced idiot has barely had a run in her tights, & yet there she is at the epicenter of danger.
Không, cô đần thiếu kinh nghiệm tay nghề đó phần nhiều chưa từng làm megaelearning.vnệc trong bộ đồ áo bó, vậy nhưng mà cô ta lại khoái chúi đầu vào nguy hiểm.
The United States Geological Survey (USGS) reported that the epicenter was about 87 kilometres (54 mi) southwest of Pijijiapan, Chiapas.
Cục điều tra Địa chất Hoa Kỳ (USGS) báo cáo rằng tâm chấn phương pháp Pijijiapan, Chiapas khoảng chừng 87 kilômét (54 mi) về phía tây nam.
This các mục considers every notable earthquake felt or with its epicenter within Mexico"s current borders và maritime areas.
Danh sách này bao hàm các trận đụng đất đáng chú ký kết hoặc tất cả chấn tâm vào ranh giới bờ cõi và vùng biển Chile hiện tại tại.
So the ground shook in Managua 60 seconds after it hit the epicenter. Thirty seconds later, the first message went onto Twitter, & this was someone saying " temblor, " which means earthquake.
Do đó đất trống ở Managua đã lắc lư 60 giây sau khi trận hễ đất chạm tới tiêu điểm 30 giây sau, tin nhắn thứ nhất đã được gửi lên Twitter, cùng ai đó đã nói " temblor ", có nghĩa là động đất.
This earthquake is regarded as a foreshock of the 2004 Indian Ocean earthquake, which had an epicenter about 60 km to lớn the northwest.
Trận động đất này được đánh giá như là 1 tiền chấn của hễ đất Ấn độ Dương năm 2004, có tâm chấn khoảng tầm 60 km về phía tây bắc.
The tremors Thursday caused panic in Hanoi , 380 miles to lớn the east of the epicenter , where residents said they heard the shattering of windows , the megaelearning.vnetnam News Agency reported .
Các trận hễ đất nhẹ hôm máy năm gây bồn chồn ở thủ đô , cách phía đông trung khu động khu đất 380 dặm , chỗ mà bạn dân nói rằng chúng ta nghe tiếng hành lang cửa số vỡ , Thông tấn xã megaelearning.vnệt Nam cho biết .
On the morning of February 26, ExxonMobil announced that they would temporarily shut down the Hides gas field conditioning plant, situated about 8 kilometres (5.0 mi) from the epicenter, in order to lớn assess damage.
Vào sáng sủa ngày 26 tháng 2, ExxonMobil tuyên bố họ đã tạm thời đóng cửa mỏ khí Hides, bí quyết chấn tâm khoảng 16 km (10 dặm) để remegaelearning.vnews thiệt hại.
Today this region is the very epicenter of economic development in my country, where natural habitat và wildlife populations are rapidly being eradicated by several different threats, including once again cattle ranching, large sugarcane and soybean plantations, poaching, roadkill, just to lớn name a few.
Hiện nay quanh vùng này vẫn là trung tâm tài chính phát triển của giang sơn tôi, vị trí mà môi trường xung quanh tự nhiên và các loài động vật hoang dã hoang dã hiện nay đang bị tiêu diệt mau lẹ bởi những tác hại khác nhau, bao gồm chăn nuôi gia súc, các đồn mía, đậu tương lớn, săn bắt trộm, tai nạn ngoài ý muốn giao thông, một vài thiết bị như vậy.
In the 1950s, mapping of the Earth"s ocean floors by Bruce Heezen, Maurice Ewing, Marie Tharp & others revealed that the Mid-Atlantic Ridge had a strange bathymetry of valleys & ridges, with its central valley being seismologically active & the epicenter of many earthquakes.

Xem thêm: Cùng Thử Viết Một Game Xếp Hình ( Tetris Là Gì, Trò Chơi Xếp Gạch Tetris Đầy Hấp Dẫn


Vào thập niên 1950, phiên bản đồ đáy biển trên Trái Đất được thành lập bởi Bruce Heezen, Maurice Ewing, Marie Tharp và những người dân khác, cho thấy thêm rằng sống núi thân Đại Tây Dương bao gồm địa hình đáy biển rất kỳ lạ bao hàm các thung lũng và các dãy núi, với thung lũng trung tâm có chuyển động địa chấn và là chấn tâm của một số trận đụng đất.
Danh sách truy nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M