Đi thực tập tiếng anh là gì

  -  

Thực tập sinh giờ anh là gì? quá trình thực tập hay vị trí, đợt, tuyển dụng thực tập sinh giờ đồng hồ anh là gì sẽ được megaelearning.vn giải đáp cho bạn trong bài bác viết. 


*

Bạn đã xem: Thực tập sinh là gì trong giờ anh

Thực tâp sinh là gì? quá trình thực tập là gì?

Thực tập sinh giờ anh là gì?

Intern : Thực tập sinh

VD: My good intern’s. (Các thực tập sinh xuất sắc của tôi.)

VD: Don’t ever speak to an intern lượt thích that again. (Đừng nói chuyện với thực tập sinh như thế. )

VD: An intern could have written that report. (Một thực tập sinh cũng có thể viết ra bạn dạng báo cáo đó.)

VD : The party at swimming pool was a welcoming tiệc nhỏ for new interns ( Buổi tiệc tại bể bơi là bữa tiệc chào đón các thực tập sinh mới.)

Từ đồng nghĩa

Trainee : Thực tập sinh

VD: While waiting for my mission call, I was working as a trainee at Ha Noi. (Trong khi chờ đợi sự lôi kéo đi tuyên giáo của mình, tôi thao tác làm việc với tư cách là một thực tập sinh trên Hà Nội.)

Từ vựng liên quan vị trí tuyển dụng

Từ vựngNghĩaPhiên âm
Hire tuyển/ˈhʌɪə/
Interview buổi bỏng vấn/ cuộc rộp vấn/ˈɪntəvjuː/
Appointment cuộc hẹn, cuộc gặp mặt/əˈpɔɪntm(ə)nt/
Company công ty/ˈkʌmp(ə)ni/
Human resources department phòng nhân sự
Directorgiám đốc/dʌɪˈrɛktə/
Bossông chủ/bɒs/
Supervisors sếp, người giám sát/ˈsuːpəvʌɪzə/
Employer = Recruiter người tuyển dụng/ɪmˈplɔɪə/ /rɪˈkruːtə/
Employeenhân viên/ɛmˈplɔɪiː/
Team player đồng đội, member trong đội
Staffnhân viên/stɑːf/
Candidateứng cử viên/ˈkandɪdət/
Intern thực tập sinh
Job descriptionmô tả công việc/dʒəʊb/ /dɪˈskrɪpʃ(ə)n/
Work for làm việc cho ai, doanh nghiệp nào/wəːk/
Apply khổng lồ s.o for s.t ứng tuyển chọn vào vị trí/əˈplʌɪ/
Work style phong cách làm việc
Work ethic đạo đức nghề nghiệp
Career objective phương châm nghề nghiệp/kəˈrɪə//əbˈdʒɛktɪv/
GPA (Grade point average) điểm trung bình
Graduated tốt nghiệp/ˈɡradjʊeɪtɪd/
Describe mô tả/dɪˈskrʌɪb/
Important quan trọng/ɪmˈpɔːt(ə)nt/
Challenge bị thách thức/ˈtʃalɪn(d)ʒ/
Belived in tin vào, đầy niềm tin vào
Peformentce kết quả
Eventually cuối cùng, sau cùng/ɪˈvɛntʃʊ(ə)li/
Asset người bao gồm ích/ˈasɛt/
Good fit người phù hợp
Undertake tiếp nhận, đảm nhiệm/ʌndəˈteɪk/
Position vị trí/pəˈzɪʃ(ə)n/
Level cấp bậc/ˈlɛv(ə)l/
Offer of employmentlời mời làm cho việc

Hy vọng với nội dung bài viết bạn rất có thể biết thực tập là gì trong giờ anh?, địa chỉ tiếng anh là gì? và để giúp đỡ bạn có thêm một vài trường đoản cú vựng về phần tử tuyển dụng để giao hàng cho quá trình học tập là làm việc của mình!