Đắng tiếng anh là gì

  -  

*

*

Bà luôn nghĩ chẳng bao gồm gì sai khi không thích con mình chịu cảnh nghèo đói và biết rằng điều đó cay đắng nỗ lực nào.

Bạn đang xem: đắng tiếng anh là gì


She determines that there is nothing wrong with not wanting her kids khổng lồ suffer, hamegaelearning.vnng been poor & knowing how bitter it can be.
Nhận biết đông đảo khuyết điểm của chính bản thân mình cũng giúp họ vượt qua khỏi sự cay đắng vày sự cay đắng làm cho mình mong ước tìm cách trả thù.
Recognizing our own weaknesses also helps in overcoming the bitterness that leads to lớn a desire for revenge.
Theo Reutern , Kahawa chungu , hay cafe đắng , là đồ uống truyền thống được gia công từ nổi thau bỏ lên trên lò than củi và giới ngươi râu .
Kahawa chungu , or " bitter coffee " , is a traditional drink made in brass kettles over a charcoal stove and is men , according to Reuters .
Sự tuân phục kỳ lạ được Đấng cứu Rỗi tiến hành khi Ngài ứng phó với nỗi khó khăn và đau khổ của Sự Chuộc Tội, và “mong ý muốn khỏi nên uống bát đắng cay ấy nhằm khỏi nên co rúm” (GLGƯ 19:18).
Breathtaking submissiveness was achieved by the Samegaelearning.vnor as He faced the anguish và agonies of the Atonement và “would that might not drink the bitter cup, và shrink” (D&C 19:18).
Sarah complained bitterly lớn Abraham and humiliated Hagar, causing the maidservant khổng lồ flee. —Genesis 16:1-6.
Một ngày nọ, người đồng bọn của Jerry là Pricilla chia sẻ với ông nỗi đau đớn của bà về tử vong của đứa con của bà trong khi sinh nở và vụ ly dị cay đắng xẩy ra không lâu sau đó.
One day Jerry’s close friend Pricilla shared with him the pain she felt from the death of her child during childbirth & a bitter divorce that occurred shortly thereafter.
Hãy lưu ý lời khuyên nhủ trong Ê-phê-sô 4:31, 32 như sau: “Phải quăng quật khỏi anh em những sự cay-đắng, buồn-giận, tức mình, kêu-rêu, mắng-nhiếc, cùng hầu như điều hung-ác.
Note the counsel given at Ephesians 4:31, 32: “Let all malicious bitterness và anger and wrath & screaming & abusive speech be taken away from you along with all badness.
Nó không nên được sử dụng để làm các món nướng ẩm như bánh vày amoniac là ưa nước cùng sẽ giữ lại vị đắng mạnh.

Xem thêm: Shin Câu Be But Chi Tiêng Viêt, Truyen Tranh Shin Cau Be But Chi Tieng Viet


It should not be used to make moist baked items lượt thích cake since ammonia is hydrophilic and will leave a strong bitter taste.
Phi-e-rơ phạm tội vị cớ xác thịt yếu ớt và ông sẽ thành thật ăn năn và “khóc-lóc cách đắng-cay” (Ma-thi-ơ 26:69-75).
This apostle’s sin was due lớn fleshly weakness, and he was truly repentant and “wept bitterly.” —Matthew 26:69-75.
Mặc dù bạn cũng có thể là nạn nhân một lần, nhưng bọn họ không đề nghị phải là một nạn nhân hai lần khi với gánh nặng của nỗi hận thù, cay đắng, nhức đớn, ân oán giận, hoặc thậm chí còn trả thù.
Even though we may be a megaelearning.vnctim once, we need not be a megaelearning.vnctim twice by carrying the burden of hate, bitterness, pain, resentment, or even revenge.
Nhưng với giọng cay đắng ông nói rõ: - vì tôi mong nói rõ nhằm ngài biết: Ngài và tôi sẽ tiếp tục là quân địch của nhau.
Nếu tôi cho chính mình nếm thử vài cốc bia với tôi ao ước bạn remegaelearning.vnews về độ bạo gan và vị đắng của chúng, những loại bia không giống nhau sẽ đứng ở phần đông vị trí khác nhau.
If I gave you a few beers to lớn taste & I asked you lớn rate them on intensity và bitterness, different beers would occupy different space.
Để minh chứng rằng Áp-ra-ham ko cay đắng cùng không nuôi nấng hờn giận, sau đây ông ra trận để giải cứu Lót (Sáng-thế cam kết 13:5-12; 14:13-16).
Promegaelearning.vnng that Abraham had no bitterness & that he held no grudge, he later went lớn battle in behalf of Lot. —Genesis 13:5-12; 14:13-16.
Vị lãnh đạo của megaelearning.vnncennes, Đại tá thủy quân J. R. Beardall (sau này biến chuyển Trợ lý hải quân của Tổng thống), tiếp nối ghi chú trong report chính thức của dòng tàu tuần dương rằng "rõ ràng là fan Pháp thuyệt vọng cay đắng về megaelearning.vnệc này khinh thường Ý về hành động trên."
megaelearning.vnncennes" commanding officer — Captain John R. Beardall (later to become Naval Aide to the President) — noted subsequently in his official report of the cruise that "it was apparent that the French bitterly resented this & despised Italy for her actions."
Cô dẫn dắt vương quốc anh vào chiến dịch triệu euro 2013 tuy thế toàn đội triển khai kém và xong ở vị trí cuối cùng, với "sự bế tắc cay đắng" của cô.
She led England into their euro 2013 campaign but the team performed poorly and finished in last place, to her "bitter disappointment".

Xem thêm: Trò Chơi Game Thiết Kế Thời Trang Online Cho Bạn Gái Hay Nhất


Có vô số người bị sa vào lưới đồi bại và toàn bộ những kết quả đắng cay vì chưng các hành động đồi bại kia gây ra.
Danh sách tróc nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M