Cunt Là Gì

  -  
Below are sample sentences containing the word "cunt" from the English - Vietnamese Dictionary. We can refer khổng lồ these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "cunt", or refer to lớn the context using the word "cunt" in the English - Vietnamese Dictionary.

Bạn đang xem: Cunt là gì


1. Bald cunt.

Đầu hói chán ghét.

2. Fucking cunt!

Đĩ lồn!

3. Milk the cunt!

Đây là nuốm chọe bắt đầu.

4. Look, it"s Yoren"s little cunt.

Là con rỡ con của Yoren.

5. It"s Cocoon with a cunt.

Đó là bé tằm, gồm cu.

6. You sly little cunt.

Chúng mi cắn lồn rồi.

7. " The War For Cersei"s Cunt. "

" Cuộc chiến vì loại lồn của Cersei. "

8. She ought khổng lồ offer her cunt.

Chị ta dùng cơ quan sinh dục nữ có tác dụng phần ttận hưởng thì bao gồm.

9. She"s a dirty junky cunt!

Nó là nhỏ khốn với cái lồn bẩn thỉu!

10. Just so, a little cunt

Hơi thấy ghê

11. And you emerged the battered cunt.

Và cậu nổi tiết điên.

12. It"s fuckin"all-beef, fucking cunt-ramming awesome.

Nó là dòng đệt sức khỏe, đề xuất đệt to gan chiếc lìn tê mê.

13. Take your fucking poodles with you, you chunky cunt.

Xem thêm: Nấm Truffles Là Gì Mà Lại Có Giá Tận 1 Tỷ Cho 2Kg, Nấm Truffle Là Gì Mà Đắt Thế Nhỉ

Giữ mấy nhỏ chó lông xù chó bị tiêu diệt của ngươi đi, thằng khốn.

14. You might remember her as the bloodsucking dragon-cunt?

Bà hoàn toàn có thể nhớ ra nó là loại lìn-dragon hút ít huyết không?

15. We shot you in the balls, cunt nugget.

Bọn tao phun teo không còn nhị bi của mi luôn luôn rồi, thằng dái bòng.

16. If that"s a girl tiger, you got to cunt punt that bitch.

Cứ đọng coi nó là hổ loại. Đập banh xác nó đi.

17. So does every lazy cunt on this show, và that includes you.

Tương từ cùng với bầy đàn chây lười trong lịch trình này, bao gồm cả anh.

18. Cossutius could easily have sầu chosen you, had your cunt not been so loose.

Cossutius có thể dễ dàng lựa chọn cô, nếu như mẫu lìn cô không bừa kho bãi những điều đó.

19. Beverly, you fucking cunt, I"ll rip your fuckin"ass when I get off the phone.

Beverly, tao kệ dòng áo loại của mày Khi tao vẫn đùa với mấy con mòng.

20. Now compare these doors khổng lồ my cunt, and add an extraordinarily sensitive sensor.

Giờ cứ đối chiếu các cánh cửa này cùng với loại lồn của tôi... cùng thêm vào một bộ cảm ứng rất là nhạy bén.

21. The cunt that shat all over me book in his poncy fucking magazine!

Thằng khỉ chỉ trích sách của tớ vào cái tạp chí khỉ của hẳn!

22. Then how come an old cunt lượt thích me can still sneak up and murder you?

Vậy chang một thằng già khú nlỗi tôi lại hoàn toàn có thể tiếp cận cùng giết thịt được cậu?

23. I was called an idiot, a traitor, a scourge, a cunt and an ugly man, & that was just in one gmail.

Tôi đã biết thành gọi là 1 trong thương hiệu ngốc, một kẻ bội phản, một thảm hoạ, một kẻ ghét bỏ, với một thằng lũ ông thiếu thẩm mỹ, trong có một tin nhắn.

24. If at some point I"ve sầu given you the impression that I don"t know exactly what"s going on around here, or that I"m some thiông chồng cunt you mess about, I apologize.

Xem thêm: Tổng Quan Về Dược Chất Là Gì ? Những Định Nghĩa Dược Sĩ Cần Biết

Nếu tao làm mi có chỗ nào thiếu hiểu biết cthị xã gì đã xẩy ra ở chỗ này, giỏi tao là một trong những con đĩ mày làm trò được, thì tao xin lỗi.