Carrot and stick là gì

  -  

1. “Carrot & stick” nghĩa là gì?

“Carrot” là củ cà rốt, “stick” là cây gậy. “Carrot và stick” được dịch giáp theo nghĩa black là “Củ củ cà rốt và cây gậy”.

Bạn đang xem: Carrot and stick là gì

Và nó cụm từ được dùng làm chỉ một hệ thống, trong đó bạn được thưởng khi làm cho được một vài việc cùng có nguy hại bị trừng phạt so với những hành vi khác.

Để dễ hiểu, bạn có thể liên tưởng đến nội quy của một trong những công ty: cam kết hợp đồng quá chỉ tiêu lợi nhuận 10% sẽ được thưởng, ko đạt chỉ tiêu có khả năng sẽ bị trừ tiền lương.


2. Ví dụ

Ví dụ 1: Many companies are slowly learning that the carrot-and-stick approach to lớn management is ineffective.

Xem thêm: Liên Minh Huyền Thoại Tiếng Anh, League Of Legends

Tạm dịch:

Nhiều doanh nghiệp đang dần nhận biết rằng: giải pháp tiếp cận “cây gậy cùng củ cà rốt” trong cai quản là không hiệu quả.

*

Ví dụ 2: Russia’s carrot-and-stick battle for Ukraine


Russia has put heavy pressure on Ukraine khổng lồ join a Russian-led customs union, instead of signing a far-reaching EU-Ukraine pact.

(Nga vẫn gây áp lực nặng nề để Ukraine dự vào liên minh thuế quan do Nga dẫn đầu, thay bởi vì ký kết hiệp mong EU-Ukraine sâu rộng.)

Ví dụ 3: Indeed, if you can learn lớn use more soft power, you can save a lot on carrots and sticks.

Tạm dịch: thật vậy, nếu chúng ta có thể học biện pháp sử dụng sức mạnh mềm nhiều hơn, chúng ta có thể tiết kiệm được không hề ít cho chính sách “củ củ cà rốt và cây gậy”.

Xem thêm: Công Nghệ Vô Trùng Aseptic Là Gì ? (Phần 1) Khác Biệt Giữa Chiết Rót Nóng, Lạnh Và Aseptic


Related Posts


*

Thư Viện Thành Ngữ

Foot in the door là gì?


by Lews
October 11, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

Clam up là gì?


by Lews
May 3, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

A nail in the coffin là gì?


by Lews
May 3, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

All the more là gì?


by Lews
May 3, 2021

About Us


We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Kiểm tra our landingpage for details.


Menu


Recent News


edit post

Foot in the door là gì?


October 11, 2021
edit post

Clam up là gì?


May 3, 2021
No Result
View All Result