Cách cài đặt ứng dụng/game cho iphone/ipod bằng itunes

  -  
Vừa cài đặt iPhone và không biết cách gì về cách cài ứng dụng/game đến máy điện thoại yêu thương quý của mình? Phải làm sao đây. Xin giới thiệu với các người mua hàng bài hướng dẫn sau sẽ giúp quý khách hàng có thêm một số hiểu biết cơ bản về cách cài để phần mềm bên trên iPhone thông qua iTunes. Lưu ý : + Nếu quý khách hàng đã cài đặt các app/game trên iPhone ở các tiệm dtdd tốt nhờ người thân cài giúp thì nếu không có toàn thể các dữ liệu đó bên trên iTunes, lúc đồng hóa hóa iTunes đang tự động xóa tất cả các dữ liệu không có và setup bắt đầu hoàn toàn.+ Bạn bắt buộc hướng theo từng bcầu (ví dụ làm ngừng bmong I rồi hãy sang bcầu II), đừng phải nóng vội mà không được việc. Người xưa có câu "Dục tất bất đạt"