Ankylbenzen Là Gì

  -  

- những ankyl benzen thương gặp là toluen C6H5CH3, xilen C6H4(CH3)2, cumen C6H5CH(CH3)2, …

2. Danh pháp

 - khi coi vòng benzen là mạch bao gồm thì những nhóm ankyl gắn với nó là mạch nhánh (còn call là đội thế).

Bạn đang xem: Ankylbenzen là gì

- thương hiệu gọi: Tên địa chỉ – tên nhánh + benzen

*

*

3. Đồng phân

- Đồng phân gồm: Đồng phân vị trí nhóm ankyl trong vòng benzenđồng phân mạch cacbon của nhánh.

+ nếu 2 team thế ở 2 C ở bên cạnh ta gồm đồng phân ortho (viết tắt o-) hoặc đánh số 1,2.

+ nếu 2 team thế cách nhau 1 nguyên tử cacbon (1 đỉnh tam giác) hotline là đồng phân meta (viết tắt m-) hoặc 1,3.

+ trường hợp 2 đội thế ở 2 nguyên tử cacbon đối đỉnh gọi là đồng phân para (viết tắt p-) hoặc 1,4.

 Ví dụ: Các đồng phân của diclobenzen (C6H4Cl2).

*

4. Cấu tạo

- cấu trúc phân tử benzen: Sáu nguyên tử C vào phân tử links với nhau chế tạo ra vòng 6 cạnh, 3 links đôi sản xuất hệ phối hợp chung cho tất cả vòng benzen. Các nguyên tử vào phân tử thuộc nằm cùng bề mặt phẳng.

- Biểu diễn cấu trúc benzen:

 

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Bezen là hóa học lỏng, không màu, nặng mùi thơm đặc trưng, nhẹ nhàng hơn nước cùng không chảy trong nước tuy thế tan những trong dung môi hữu cơ như rượu, ete, xeton

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Phản bội ứng thế

- phản ứng vậy H nghỉ ngơi nhân thơm bởi các tác nhân như halogen X2/Fe; HNO3/H2SO4 đặc… theo đúng quy tắc cố vào vòng benzen.

C6H6 + Br2 → C6H5Br + HBr (Fe, tº)

C6H6 + HNO3 → C6H5NO2 + H2O (H2SO4 đặc, tº)

- Quy tắc vắt vào vòng benzen:

+ nếu như vòng benzen đã gồm sẵn nhóm thế một số loại I (-OH, ankyl, -NH2, …) thì làm phản ứng thế xẩy ra dễ rộng so với benzen với ưu tiên cố vào vị trí o- và p-.

Xem thêm: "Normal Priority Request ( Npr Là Gì ? About Npr : Npr


+ nếu vòng benzen đã bao gồm sẵn team thế các loại II (-COOH, -CHO, -CH=CH2) thì bội phản ứng thế xảy ra khó hơn so với benzen và ưu tiên nuốm vào vị trí m-.

2. Bội phản ứng cộng: R

*

3. Phản bội ứng oxi hóa

- phản ứng cháy tỏa các nhiệt với cho các muội than.

- Benzen không làm mất màu KMnO4

- Ankylbenzen tính năng với hỗn hợp KMnO4/to (hoặc K2Cr2O7) bị thoái hóa không trọn vẹn nhóm ankyl, trong những số ấy CH3 chuyển thành đội – COOH.

C6H5-CH3 + 2KMnO4 → C6H5COOK + 2MnO2 + KOH + H2O

IV. STIREN C8H8 (hay: vinybenzen, phenyletilen)

- Stiren là chất lỏng không màu, nhẹ rộng nước, không tung trong nước.

 - tính chất hóa học:

+ đặc điểm thơm giống như ankylbenzen: gồm phản ứng thế H sinh hoạt nhân thơm, oxi hóa Cα ngơi nghỉ nhánh.

+ đặc thù không no của tập thể nhóm vinyl tựa như anken: cùng halogen, cộng hiđro halogenua, trùng hợp, làm mất đi màu hỗn hợp KMnO4.

V. NAPHTALEN

- CTPT C10H8 và bao gồm công thức cấu tạo 

- Naphtalenchất rắn color trắng, thăng hoa ngay ở nhiệt độ thường, có mùi sệt trưng, ko tan vào nước, tan trong dung môi hữu cơ.

Xem thêm: Bác Sĩ Trẻ Em : Nha Sĩ Trẻ Em : Nha Sĩ, Game Khong Sau Rang

- Naphtalen có tính thơm tựa như benzen: Naphtalen gia nhập từng làm phản ứng thế dễ ợt hơn benzen với thường ưu tiên nỗ lực nguyên tử H ở đoạn Cα (vị trí C tiên phong hàng đầu của vòng), bao gồm phản ứng cộng H2/(Ni, to) tạo thành C10H12 (tralin) hoặc C10H18 (đecanlin).