ÁI DỤC LÀ GÌ

  -  
Bốn Điều Răn Dạy Minh Bạch Về Tánh Thanh Tịnh

Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng

Ban thông ngôn Việt Ngữ Vạn Phật Thánh Thành

*

Không Dâm Tâm

Kinh Văn:

Hán Việt: “Nhược chư thế giới Lục-đạo chúng sanh, kỳ trung khu bất dâm, tắc bất tùy kỳ sanh tử tương tục.”

Việt: “Nếu chúng sanh trong Lục-đạo nghỉ ngơi các thế giới mà tâm không dâm dục thì sẽ không trở nên cuốn theo cái sanh tử tương tục.”

Giảng nghĩa:

“Nếu bọn chúng sanh vào Lục-đạo ở các nhân loại mà trọng tâm không dâm dục thì sẽ không trở nên cuốn theo loại sanh tử tương tục.” giả sử tại rất nhiều thế giới, toàn bộ những bọn chúng sanh trong sáu cõi là cõi trời, cõi A-tu-la, cõi người, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, với cõi súc sanh, đều không còn lòng dâm dục, không còn sạch dục niệm, thì dòng sanh tử của mình sẽ dứt hẳn, chúng ta sẽ không hề bị tùy thuộc vào dòng sanh tử cứ tiếp diễn liên tục, không hề gián đoạn đó nữa -- sự sinh tử của họ được chấm dứt.

Kinh Văn: Hán Việt: “Nhữ tu Tam-muội, bổn xuất è lao, dâm trung tâm bất trừ, è bất khả xuất.”

Việt: “Ông tu pháp Tam-muội vốn để tránh trần-lao, nhưng còn nếu không trừ quăng quật tâm dâm-dục thì chẳng thể thoát ra khỏi trần-lao.”

Giảng nghĩa:

“Ông tu pháp Tam-muội vốn để thoát trần-lao.” “Ông” ở đấy là chỉ ngài A-Nan. Đức Phật nói rằng: “Này A-Nan! Ông tu Định-lực chủ đạo là nhằm vượt thoát trần-lao, thoát khỏi sanh tử; nhưng nếu không trừ quăng quật tâm dâm dục thì chẳng thể thoát ra khỏi trần lao.

Bạn đang xem: ái dục là gì

nếu như ông không đoạn trừ chiếc tâm dâm dục thì việc thoát khỏi trần-lao là chuyện chẳng thể tất cả được, tất yêu nào triển khai được! bởi vì sao? do tâm dâm dục đó là ‘trần’ (bụi bặm), có nghĩa là một đồ vật ‘trần lao’ tê mà! bởi vì đó, chớ nói là phạm luật bằng hành động, chỉ việc trong lòng ông dấy khởi một ý tưởng dâm dục, có cái dâm-tâm tồn tại, thì kia cũng đó là trần-lao rồi, và như vậy là ông cũng vẫn không thoát ra khỏi nó được. Mang đến nên, nếu như muốn tu Đạo, ước ao được khai ngộ thành Phật, và lại không chịu ngừng bỏ dâm-tâm, thì là chuyện chẳng thể nào xảy ra được.”

Do vậy, chỉ gồm có kẻ cực kì si mê bắt đầu vừa ý muốn giữ mẫu tâm dâm dục lại vừa ý muốn được khai ngộ. Bốn tưởng này thuộc nhiều loại ngu yêu thích tột đỉnh, và những người mang bốn tưởng này là đều kẻ khó rất có thể giáo hóa nhất; mang lại dù bây giờ Đức Phật ưa thích Ca Mâu Ni tất cả giáng gắng đi chăng nữa thì Ngài cũng không tồn tại cách nào tạo nên họ đắc Đạo hay hội chứng quả vị được cả! mang đến nên, hạng bạn này là dở người dốt nhất, đê mê mê nhất!

Kinh Văn:

Hán Việt: “Túng hữu nhiều trí, Thiền-định hiện tại tiền, như bất đoạn dâm, tất lạc Ma-đạo, thượng phẩm Ma-vương, trung phẩm ma-dân, hạ phẩm ma-nữ.”

Việt: “Dầu tất cả đa trí, Thiền-định hiện tiền, cơ mà nếu chẳng dứt trừ dâm dục tất sẽ lạc vào Ma-đạo--thượng phẩm thì làm cho Ma-vương, trung phẩm thì làm cho ma-dân, hạ phẩm thì có tác dụng ma-nữ.”

Giảng nghĩa:

“Dầu gồm đa trí, Thiền định hiện tại tiền, mà lại nếu chẳng chấm dứt trừ dâm dục tất vẫn lạc vào Ma-đạo.”Đức Phật lại bảo ngài A-Nan: “Cho mặc dù ông có trí huệ cùng hễ ngồi Thiền là đạt được cảnh giới coi thường an, cảm thấy giỏi đẹp vô cùng, nhưng lại nếu ông ko đoạn trừ chổ chính giữa dâm dục thì ông sẽ bị trở thành Ma-vương.” “Thiền định hiện nay tiền” tức là đã có khả năng nhập Định, công tích đã bao gồm chỗ thành tựu.

“Thượng phẩm thì làm cho Ma-vương.” làm ma thì bậc cao nhất là gì? Đó là làm Ma-vương sống Lục Dục Thiên. “Trung phẩm thì làm cho ma-dân, hạ phẩm thì có tác dụng ma nữ.” Bậc mức độ vừa phải của loại ma là gì? Là ma dân, tức là dân chúng bình thường của chủng loại ma. Còn bậc rẻ kém nhất của ma đạo là gì? Là ma nữ, song xinh đẹp tuy vậy vô cùng hèn hạ. Về điểm này, người dân có trí huệ rất cần phải thận trọng và người thông minh rất cần được chú ý! Đừng khiến cho mình bị hại do sự thông minh của chủ yếu mình, chớ tự cho doanh nghiệp là tài giỏi, phi thường: “Các người thiếu hiểu biết nhiều được đâu, chỉ tất cả tôi new hiểu nổi! các người lừng chừng gì cả, chỉ có tôi mới biết rành rẽ mà lại thôi!” Đó chẳng qua chỉ với thứ “tiểu trí tè huệ,” dòng hiểu biết hạn hẹp, nông cạn. Song, mẫu “tiểu trí tè huệ” ấy của quý vị rất có thể huỷ hoại cả tiền đồ vật của thiết yếu quý vị đấy!

Kinh Văn:

Hán Việt: “Bỉ đẳng chư ma, diệc hữu đồ dùng chúng, những các tự vị thành Vô-thượng Đạo.”

Việt: “Những một số loại ma ấy cũng có đồ chúng, tất cả đều từ xưng đã thành tựu Đạo Vô-thượng.”

Giảng nghĩa:

Quý vị xem, hạng người dân có chút “tiểu trí tiểu huệ” ấy bởi không đoạn trừ dâm-tâm đề nghị nói toàn những chuyện ái dục – anh yêu thương em, em yêu anh - cứ yêu qua yêu lại như thế rồi sau cùng họ thành ma luôn! Thành ma rồi thì sao nữa?

“Những các loại ma ấy cũng có thể có đồ chúng.” chúng ma ấy cũng có thể có đồ đệ, cũng có kẻ cỗ vũ chúng. “Tất cả số đông tự xưng đã thành tựu Đạo Vô-thượng.” bản thân loài ma lần chần xấu hổ, kẻ nào thì cũng tự xưng rằng: “Tôi chính là Phật! shop chúng tôi đây phần nhiều là đều đấng tối cao, vô thượng!” Hễ đồ vật gi là lớn lớn, thì chúng xưng chúng là loại đó. Chúng vốn là ma nhưng lại lại ko chịu phê chuẩn mình là ma, cơ mà cứ xưng là Phật. Phật thì cũng có Phật hàng nhái vậy. Trên trần thế này loại gì cũng có giả được cả, vì thế loài ma cũng rất có thể làm tiên phật giả. Tuy vậy le, bọn chúng không chịu đựng nhận bọn chúng là máy giả. Chúng nhận định rằng chúng là sản phẩm thiệt, và cũng là “thiên thượng trần gian duy ngã độc tôn” (trên trời, dưới trời, chỉ mình ta là tôn quý) nữa!

Kinh Văn:

Hán Việt: “Ngã khử độ hậu, Mạt Pháp chi trung, nhiều thử ma-dân xí thạnh núm gian, quảng hành tham dâm, vi Thiện-tri-thức, linh chư chúng sanh lạc ái loài kiến khanh, thất Bồ-đề lộ.”

Việt: “Sau lúc Ta diệt độ, vào thời Mạt Pháp sẽ có tương đối nhiều loại ma dân ấy hiện nay ra đông đảo ở cố kỉnh gian, không ngừng mở rộng sự tham dâm, lại tự xưng là Thiện-tri-thức, khiến cho chúng sinh bị sa vào ninh ái-kiến, lạc mất con đường Bồ-đề.”

Giảng nghĩa:

Trước khi nhập diệt, Đức Phật phù hợp Ca Mâu Ni dạy rằng: “Hiện ni Ta còn sống tại thế gian thì bầy Ma-vương không dám xuất hiện. Tuy vậy le, sau lúc Ta diệt độ, trong thời Mạt Pháp, lúc Phật Pháp đang ở vào tiến độ tàn lụn, thì sẽ có khá nhiều loại ma dân ấy hiện tại ra phần đông ở thay gian, mở rộng sự tham dâm.” “Thời Mạt Pháp” đó là thời đại của họ hiện nay. Vào thời khắc này, nhiều loại ma-dân ấy rất nhiều đúc cùng chúng đi khắp nơi nói chuyện dâm dục. Bất luận nam tuyệt nữ, kẻ nào cũng ưa yêu thích dâm dục với đồng thời vẫn muốn thành Phật, mong mỏi được khai ngộ.

Làm sao tôi nhận ra được “con ma” một số loại này ư? Trước kia, bao gồm lần tôi chạm chán một tín đồ nọ - không nhất thiết phải đề cập mang lại tên của ông ta - trường đoản cú xưng mình là Phật. Lúc tôi nói rằng ông ta là ma, ông ta ngay tắp lự hỏi lại: “Ai là ma?” Tôi đáp: “Ông đó là ma đấy!” vì sao tôi hiểu rằng ư? do ông ta cứ giở phần đông trò của ma! Ông ta chuyên môn nói chuyện tình cảm, yêu thương đương; thời điểm nào cũng: “I love everybody.” Ông ta rước tư bí quyết gì mà yêu thích tất cả số đông người? thiệt là băn khoăn xấu, lừng khừng hổ thẹn!

Thời Mạt Pháp, ma-dân nhan nhản khắp nơi để cho thế gian này như vào cơn hỏa hoạn, đâu đâu cũng rừng rực ngọn lửa dâm dục. Số đông người thiếu hiểu biết đều hùa theo bọn chúng: “Họ nói nghe được lắm! phần đa điều họ nói thường rất có lý!” Đặc biệt là những bạn trẻ trẻ tuổi, ai nấy đều cảm thấy những điều chúng nói khôn cùng “tâm đầu ý hợp.” bao gồm câu:

«Cùng mùi thối thì đúng theo nhau.»

(Xú vị tương đầu.)

Người này thì hôi hám, tín đồ kia cũng thối tha, bởi “cá mè một lứa” cho nên vì thế người này bảo bạn kia giỏi, người nọ khen bạn này hay. Còn nếu không cùng “mùi,” chẳng cùng sở thích, thì sẽ không còn khen ngợi lẫn nhau; bởi:

«Khác chí hướng ắt không bên nhau mưu sự được.»

(Đạo sự không tương đồng tắc bất tương vi mưu.)

Tuy nhiên, nếu chí hướng như thể nhau, lối lưu ý đến giống nhau, thì sẽ sở hữu được trường phù hợp “người mù dắt người đui” xảy ra. “Người mù dắt bạn đui” tức là kẻ đui mù mù mà lại dẫn đường cho người mù đui. Khách hàng thấy như thế có xứng đáng thương hay không chứ? Tôi nói vậy nên chẳng cần là ý muốn trách mắng người nào cả, nhưng mà quý vị phải biết rằng:

Hồ đồ dạy hồ đồ,

Dạy rồi chẳng ai hiểu,

Sư-phụ đọa địa ngục,

Đệ tử cũng xuống theo!

Gặp lại nhau nghỉ ngơi địa ngục, sư-phụ new ngỡ ngàng hỏi đệ-tử: “Ủa, sao bé cũng ở đây?” Đệ-tử đáp: “Thì thầy tới hồi xưa mà. Lẽ đương nhiên là bé đi theo thầy thôi!” thế ra đôi mặt đều lần chần làm cầm nào mình lại lọt vào đó được! quý khách thấy có đáng thương tốt không?

“Lại từ bỏ xưng là Thiện-tri-thức.” đàn chúng còn khoe vùng không ngượng miệng: “Tôi đến chỗ nọ nhằm giảng Kinh. Tôi tới khu vực kia để give lecture. I give lecture to everybody.” thật là bi ai cười hết sức!

“Khiến cho cái đó sanh bị sa vào đun lâu cho mềm ái-kiến, lạc mất tuyến phố Bồ-đề.” Chúng làm cho cho toàn bộ chúng sanh số đông bị rơi vào hầm hố dâm dục và đi lạc thoát ra khỏi con con đường Bồ-đề. Tuyến đường Bồ-đề đang mất, không thể nữa, thì chạy đi đâu? Chạy vô địa ngục! Bấy giờ, sư phụ nhận ra đệ-tử lù lù bước vô thì kinh ngạc hỏi: “Sao con cũng tới đây vậy? Đây chẳng đề nghị là chỗ tốt đâu!” Đệ-tử tưng hửng đáp: “Thầy bắt đầu là người tới trước kìa! bé thì dĩ nhiên là đề nghị theo thầy rồi, thầy là sư phụ của con mà!” Thầy thở dài nghêu ngán: “Ui chao! lẽ ra con không nên theo thầy, bởi đấy là một khu vực đầy thống khổ!”

Kinh văn:

Hán Việt: “Nhữ giáo nắm nhân tu Tam-ma-địa, tiên đoạn tâm dâm, thị danh Như Lai, tiên Phật núm Tôn, đệ nhất quyết định thanh tịnh minh hối.”

Việt: “Vậy ông dạy người đời tu pháp Tam-ma-địa, trước tiên phải xong trừ trung tâm dâm dục. Đó là lời minh huấn quyết định thứ nhất về tánh thanh tịnh của Như-Lai và chư Phật thay Tôn thuở trước.”

Giảng nghĩa:

Sự biệt lập giữa “phản” (trái) cùng “chánh” (phải) – thân Ma-vương cùng Bồ-tát - vốn hết sức vi tế; khác biệt như cố nào? Bồ-tát yêu đương xót và che chở tất cả chúng sanh với lòng từ-bi, chứ tuyệt vời không tất cả lòng dâm dục. Trong lúc đó, Ma-vương đối với chúng sanh thì cứ chủ xướng “ái”, siêng môn rỉ tai dâm dục, chú ý dâm dục; thậm chí còn chúng còn bảo rằng hễ tâm dâm dục càng nặng từng nào thì khai ngộ được quả vị càng tốt bấy nhiêu, và sử dụng tà thuyết ấy để hại người.

Bồ-tát thì không tồn tại tâm dâm dục, các ngài đối với cả chúng sanh trọn vẹn không tất cả sự phân biệt. Bao gồm tâm dâm dục tức là ma. Không có tâm dâm dục, chỉ 1-1 thuần xót thương với cứu giúp toàn bộ chúng sanh – kia mới đó là cảnh giới của chư Phật và chư Bồ-tát. Ma thương người là có mưu đồ, bao gồm tham dục. Bồ-tát thương fan thì không có tham dục. Không tồn tại tham dục có nghĩa là không bao gồm tâm dâm dục. Mang lại nên, vào Phật giáo có giảng về Thập Nhị Nhân Duyên như sau:

Vô minh duyên Hành;

Hành duyên Thức;

Thức duyên Danh, Sắc;

Danh, sắc duyên Lục Nhập;

Lục Nhập duyên Xúc,

Xúc duyên Thọ;

Thọ duyên Ái;

Ái duyên Thủ;

Thủ duyên Hữu,

Hữu duyên Sanh;

Sanh duyên Lão, Tử.

Và, kia cũng chính là điểm sự không tương đồng giữa Phật-giáo với các giáo phái của Ma-vương ở nỗ lực gian.

“Vậy ông dạy fan đời tu pháp Tam-ma-địa, thứ 1 phải dứt trừ vai trung phong dâm dục. Ông yêu cầu dạy cho tất cả mọi bạn ở trần gian muốn tu pháp-môn Định-lực này biết rằng việc thứ nhất họ rất cần phải làm là chấm dứt bỏ dâm-tâm, quét không bẩn dục-niệm. Đó là lời minh huấn quyết định trước tiên về tánh thanh tịnh của Như-Lai với chư Phật, Thế-Tôn thuở trước.” Đạo lý này vốn do bao gồm Đức Như-Lai và toàn bộ chư Phật, Thế-Tôn thuở trước dạy dỗ bảo. Những ngài đã đưa ra lời giáo huấn rất rõ ràng: “Nhất định nên cắt đứt, sa thải tâm dâm dục!” Đây là điều kiện tất yếu máy nhất, dứt khoát không được sửa đổi một mảy may. Đạo lý này là “quyết định nghĩa,” chứ không hẳn là “bất định nghĩa”; cũng chẳng yêu cầu là “không tốt nhất định” - chẳng cần là có cũng khá được mà không có cũng được. Chiếc tâm dâm dục hoàn thành khoát phải không hề tồn tại. Bao gồm tâm dâm dục tất sẽ bị lạc vào con đường ma. Giả dụ vẫn giữ trung khu dâm dục mà mong muốn khai ngộ, thì chắc chắn sẽ đổi mới quyến trực thuộc của Ma-vương!

Kinh Văn:

Hán Việt: “Thị cố gắng A-Nan, nhược bất đoạn dâm, tu Thiền-định giả, như bác sa thạch dục kỳ thành phạn, tởm bách thiên kiếp, chỉ danh nhiệt sa. Hà dĩ cố? thử phi phạn bổn, sa thạch thành cố.”

Việt: “Cho nên, A-Nan, trường hợp kẻ tu Thiền-định nhưng mà không xong trừ dâm trọng tâm thì cũng tương tự nấu cat sạn mà muốn thành cơm, dầu gồm trải tới trăm nghìn kiếp cũng chỉ gọi là sạn nóng. Do sao? do đó chưa phải là nơi bắt đầu của cơm, cơ mà chỉ là mèo sạn!”

Giảng nghĩa:

Quý vị xem, ở đây Phật lại nêu ra một tỷ dụ nữa. Đức Phật bảo ngài A-Nan: “Ông chưa tin ư? Ông không tin thì Ta đang giảng nghĩa mang đến ông rõ.” cùng Đức Phật dạy dỗ tiếp: “Cho nên, A-Nan, trường hợp kẻ tu Thiền-định mà không hoàn thành trừ dâm trung khu thì cũng tương tự nấu cát sạn mà mong muốn thành cơm. vì chưng lẽ ấy đến nên, A-Nan à, trả sử ông ko đoạn trừ trung khu dâm dục nhưng mà ngày ngày cũng ngồi Thiền, cũng tu hành, tất ông sẽ vừa tu hành vừa bị lậu thoát. Ông tu được một phần thì lậu thoát mười phần, tu được mười phần thì lậu thoát mất một trăm phần. Ông ao ước ngồi Thiền mà lại không chịu ngừng bỏ dâm-tâm ư? Ông vừa ước ao ngồi Thiền và để được khai ngộ, lại vừa ước ao tìm mong thứ lạc thú điên hòn đảo ấy, thì chẳng khác nào hy vọng nấu cat và sạn đến thành cơm trắng vậy.

Ông đem cat sạn đi nấu, dầu gồm trải tới trăm nghìn kiếp cũng chỉ gọi là sạn nóng.

Xem thêm: Giao Thức Sharding Là Gì ? Giải Pháp Mở Rộng Blockchain

dù ông cứ nấu như vậy trong suốt cả trăm nghìn kiếp đi chăng nữa, thì cũng chỉ có thể gọi chính là ‘sạn nóng’ nhưng thôi, chẳng có tính năng gì cả. Vì sao? vì duyên cớ nào ư? bởi vì đó không phải là cội của cơm, mà chỉ là cát sạn! Thứ nhưng mà ông lấy nấu chính là cát sạn, chứ chưa phải là gạo, không có chất liệu của cơm! nếu như ông mong khỏi hoàn thành bỏ dâm trung khu mà vẫn được khai ngộ thì cũng như như nấu cát sạn mà ước ao thành cơm, ao ước cát sạn trở thành lúa gạo vậy.”

Khi không thể dâm-tâm thì sẽ không còn thấy gồm tướng nam giới tướng nữ, không thể phân biệt thân mình cùng với người, với cũng ko thấy tất cả tướng chúng-sanh, tướng tá thọ-giả nữa. Có những người dân không biết hổ thẹn, dám nói rằng: “Tôi là người như thế đấy!” Chỉ nói suông vì thế thì chẳng đáng tin. Không tồn tại gì làm minh chứng thì làm thế nào quý vị biết được mình là bạn như thế? trường hợp quả thật quý khách là người như vậy thì quý vị bắt buộc là người hoàn toàn không biết mình là người như vậy mới đúng; cùng quý vị cũng trở thành không nói: “Chứ sao! Tôi không có tâm dâm dục!” Người đã không còn sạch dục niệm thì không tồn tại thứ kiến giải ấy. Không có, tức là không có. Bọn họ chẳng làm rùm beng, chẳng quảng cáo, chẳng đăng báo, cùng cũng chẳng khoe khoang: “Tôi là người như vậy đấy!” Chỉ một vấn đề tự rêu rao, từ bỏ quảng cáo cho mình là dường như không phải rồi; do đó mọi người cần phải chăm chú đến điểm này!

Nếu quý vị quả thật không tồn tại tâm dâm dục, thì quý vị sẽ:

Mắt quan sát hình sắc, vào chẳng có,

Tai vọng chuyện đời, chổ chính giữa chẳng hay!

(Nhãn tiệm hình sắc, nội vô hữu

Nhĩ thính è cổ sự, trung ương bất tri.)

Khi góc nhìn biết bao hình nhan sắc mà trong thâm tâm chẳng thấy bao gồm gì hiện nay hữu và tai nghe những âm thanh êm vơi mà trung tâm trí lại không hay là không biết gì cả, có nghĩa là đã dành được chút “hỏa hầu.” Tâm đề nghị không dao động, không một ý nghĩ làm sao dấy khởi, dục-niệm phải hoàn toàn không còn nữa, thì mới có thể là đúng thật. Nếu có những thời gian quý vị vẫn còn đó tơ tưởng mang lại phái nữ, thì vẫn không được.

Có một người nọ sau thời điểm khai ngộ rồi thì cho tới báo mang đến Sư-phụ của mình biết và thỉnh ngài khai thị ấn chứng. Vị Sư-phụ hỏi: “Ông khai ngộ cái gì thế?” Anh ta thưa: “Ồ! trước đây con trọn vẹn không hiểu, nhưng lại nay thì con biết được rằng sư-cô là lũ bà!” Thì ra hiện giờ anh ta mới biết rằng sư-cô, tức là Tỳ-khưu-ni, là bọn bà! Vị Sư-phụ bèn sử dụng Phật-nhãn để tiệm xét: “Ờ! bạn này quả thật đang khai ngộ rồi,” cùng liền ấn chứng cho anh ta: “Ông được rồi đó!”

Hẳn quý vị vẫn nghĩ: “Ai mà lưỡng lự điều đó?” cố kỉnh nhưng, fan chưa khai ngộ thì sẽ không nói được câu ấy. Nhờ vào được khai ngộ rồi, do đó người môn sinh này new thốt ra một câu như thế! Vả lại, anh ta tất yêu nào dối gạt tín đồ khác được, vị Sư-phụ của anh ta tất cả Phật-nhãn, ngài đã sử dụng Phật-nhãn quán giáp và biết được đệ tử của chính bản thân mình đã đắc Đạo, đã chứng được Sơ-quả A-la-hán, đề xuất ngài bắt đầu ấn chứng cho, nói rằng: “Đúng vậy!”

Kinh Văn:

Hán Việt: “Nhữ dĩ dâm thân, cầu Phật diệu quả, túng bấn đắc diệu ngộ, giai thị dâm căn, căn bạn dạng thành dâm, giao vận Tam-đồ, tất bất năng xuất. Như Lai Niết-bàn, hà lộ tu chứng?”

Việt: “Ông rước dâm-thân mà ước diệu-quả của Phật, cho dẫu bao gồm đắc diệu-ngộ thì cũng đều là dâm-căn. Căn bổn đang thành dâm, tất phải vận chuyển trong Tam-đồ, ko thoát ra được. Cố gắng thì Niết-bàn của Như-Lai do đường nào cơ mà tu chứng?”

Giảng nghĩa:

Đức Phật dạy ngài A-Nan: “Ông tất cả thích cô con gái của Ma-Đăng-Già ấy, như thế có nghĩa là không phần lớn tâm dâm dục mà đến tất cả cái thân dâm dục của ông đều vẫn tồn tại tồn tại. Ông rước dâm-thân mà ước diệu quả của Phật, cho dẫu có đắc diệu-ngộ thì cũng đa số là dâm-căn. Nếu ông dùng dòng thân dâm dục nhằm cầu hy vọng chứng đắc trái vị nhiệm mầu của Phật, mặc dù ông có giành được đạo lý ảo diệu đi chăng nữa, thì cũng còn vướng mắc cái căn nguyên dâm dục nhưng ông chưa chặt vứt được. Căn bổn đã thành dâm, tất phải giao vận trong Tam-đồ, ko thoát ra được. Với cái gốc là dâm dục, thì sau này ông tuyệt nhất định sẽ bị đọa vào Tam-đồ. (“Tam-đồ” xuất xắc “Tam ác đạo,” có nghĩa là ba tuyến phố xấu ác--địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh.) Như thế, ông ngừng khoát thiết yếu nào ra khỏi ba đường ác ấy được, mà chắc chắn sẽ bị gửi thân sanh làm súc sanh, ngạ quỷ, hoặc đọa địa ngục. thay thì Niết-bàn của Như-Lai bởi vì đường nào cơ mà tu chứng? Vậy ông địa thế căn cứ vào chiếc gì, nương theo tuyến phố nào để có thể chứng được trái vị Niết-bàn của Phật?”

Kinh Văn:

Hán Việt: “Tất sử dâm cơ thân trung khu câu đoạn, đoạn tánh diệc vô, ư Phật Bồ-đề bốn khả hy ký.”

Việt: “Phải tạo nên dâm-cơ của thân và tâm hồ hết dứt, cùng tánh ‘dứt’ ấy cũng ko còn, thì mới có thể mong đạt được quả Bồ-đề của Phật.”

Giảng nghĩa:

“Phải tạo nên dâm-cơ của thân với tâm đều dứt.

Xem thêm: 8+ Vật Nuôi Siêu Lợi Nhuận, Mô Hình Chăn Nuôi Gì Hiện Nay, Nuôi Con Gì Với 10 Triệu

Ông một mực phải ngừng bỏ dâm-cơ của thân và dâm-cơ của tâm.” “Dâm cơ” tức là một niệm dâm dục nhỏ dại nhất, vi tế nhất. “Dâm cơ” cũng có nghĩa là vô minh; bởi đó, cần phải dứt trừ vô minh.

“Và tánh ‘dứt’ ấy cũng không còn, ngay cả cái biết về tánh ‘dứt’ ấy ông cũng nên không được bao gồm nữa, như thế thì mới có thể mong có được quả Bồ-đề của Phật, mới hoàn toàn có thể nuôi hy vọng trên tuyến phố giác ngộ của Phật vậy.”

Kinh Văn:

Hán Việt: “Như té thử thuyết, danh vi Phật thuyết; bất như thử thuyết, tức Ba-Tuần thuyết.”

Việt: “Như lời Ta nói đây bắt đầu gọi là lời Phật nói; trường hợp chẳng nói như vậy, có nghĩa là lời của Ma Ba-Tuần.”

Giảng nghĩa:

“Như lời Ta nói đây new gọi là lời Phật nói; giả dụ chẳng nói như vậy, có nghĩa là lời của Ma Ba-Tuần. phần đông lời như Ta giảng đây new đích thực là Pháp vì chưng Phật nói ra. Nếu khẩu ca không tương xứng với đạo lý của Ta thì đó là lời của Ma-vương vậy.” “Ba-Tuần” là giờ đồng hồ Phạn, có nghĩa là “ác giả,” kẻ ác. Ma Ba-Tuần có nghĩa là Ma-vương, vua của loài ma.

Người đến nghe Kinh khăng khăng là hầu như sáng mắt. Người mù thì cần thiết đến nghe Kinh, từ đầu đến chân điếc và người câm cũng mọi không thể mang lại để nghe gớm được. đầy đủ kẻ đến đây nghe khiếp thì hầu hết càng nghe càng thông minh, chứ không hẳn càng nghe càng đần độn si. Vì đó, bây giờ mọi bạn nên mở con mắt trí huệ chân chánh của mình ra cùng hướng nhĩ-căn chân chánh của chính bản thân mình vào trong nhằm lắng nghe từ bỏ tánh, chứ đừng lăng xăng tìm tìm ở phía bên ngoài nữa. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với quý vị trong ngày hôm nay!