ACCRUE LÀ GÌ

  -  
Chi phí dồn tích (tiếng Anh: Accrued Expense) là một thuật ngữ kế toán dùng để chỉ những khoản chi phí được ghi nhận trên sổ sách trước khi nó được chi trả.
*

Chi phí dồn tích

Khái niệm

Chi phí dồn tích trong tiếng anh là Accrued Expense hay Accrued Liabilities.

Bạn đang xem: Accrue là gì

Chi phí dồn tích là một thuật ngữ kế toán dùng để chỉ những khoản chi phí được ghi nhận trên sổ sách trước khi nó được chi trả. Chi phí này được ghi nhận vào kì kế toán mà nó phát sinh. Vì chi phí dồn tích tượng trưng cho nghĩa vụ thanh toán của công ty trong tương lai, cho nên nó được ghi nhận vào nợ hiện tại trên bản cân đối kế toán. Chi phí dồn tích chỉ là một ước tính, thường sẽ thay đổi sau khi bên nhà cung cấp gửi hóa đơn.

Hiểu rõ về chi phí dồn tích

Một ví dụ của chi phí dồn tích là khi công ty mua hàng từ người bán nhưng chưa nhận được hóa đơn thanh toán. Những dạng khác của chi phí dồn tích bao gồm việc trả lãi cho các khoản nợ, phí bảo hiểm cho các hàng hóa, dịch vụ, và phí thuế.

Trong những trường hợp kể trên, tất cả chi phí đều đã phát sinh nhưng chưa có hóa đơn hay việc thanh toán thực sự nào diễn ra. Lương thưởng của nhân viên cũng thường được hạch toán vào kì phát sinh nhưng việc thanh toán thường diễn ra vào kì sau đó.

Xem thêm: Xây Dựng Và Quản Lý Talent Pool Là Gì, Talent Pool Là Gì

Ngược lại của chi phí dồn tíchchi phí trả trước. Chi phí trả trước là việc thanh toán trước tiền mua hàng cho những hàng hóa và dịch vụ sẽ được giao và sử dụng sau đó. Trong khi chi phí dồn tích được thể hiện ở phần nợ thì chi phí trả trước được ghi nhận vào phần tài sản trong bản cân đối kế toán.

Phương pháp kế toán phát sinh

Theo phương pháp kế toán phát sinh, chi phí được ghi nhận ngay khi chúng phát sinh dù đã được thanh toán hay chưa. Ngoại trừ trong trường hợp những chi phí lớn, thường thì các công ty sẽ không ghi nhận chi phí dồn tích vì phương pháp kế toán phát sinh yêu cầu rất nhiều công việc ghi nhận sổ sách.

Mặc dù phương pháp kế toán phát sinh đòi hỏi một lực lượng nhân công lớn vì cần phải ghi nhận nhiều hơn, nhưng đây lại là một phương pháp giúp ước lượng chính xác các giao dịch và sự kiện của công ty trong kì. Một bức tranh chi tiết hơn như vậy sẽ giúp người xem báo cáo tài chính hiểu rõ về tình hình tài chính hiện tại của công ty và dự báo tương lai.

Xem thêm: Cho Hỏi Về Cái Microsd Adapter Thẻ Nhớ Là Gì, Microsd Adapter Là Gì

Phương pháp kế toán phát sinh khác với phương pháp kế toán tiền mặt. Phương pháp kế toán tiền mặt chỉ ghi nhận những giao dịch và sự kiện sau khi đã được thanh toán tiền. Thường thì phương pháp này sẽ dẫn đến việc ghi nhận lợi nhuận quá cao hoặc quá thấp.(Theo Investopedia)